weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Brňanech

V boční ulici v Brňanech z hlavní silnice směrem ke zdejšímu zámku je v malé zahrádce před dome čp. 8 umístěn pomník obětem válek.

Jedná se o klasický pomník padlým Velké války, aktualizovaný jednou navíc přidanou tabulkou se jmény padlých v 2. světové válce.

Spolek pro vojenská pietní místa pouze konstatuje jeho existenci, v tuto chvíli nedisponuje bližšími informacemi.

Historické foto na webu Spolku pro vojenská pietní místa

Překvapivě ani v centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

O pomníku je jen zmínka v článku o regionálním badateli, který se pomníkům obětí Velké války věnuje.

Pomník (údajně ze dvacátých let dvacátého století) tvoří tři schodišťové stupně na obdélném půdorysu. Nejnižší stupeň, navazují na příchozí dlážděnou cestu, má v rozích nízké kvádrové sloupky, podepřené vždy ze dvou stran vykrojenými podpěrami, na nichž jsou umístěny nádoby, dnes sloužící jako květináče. Na druhém stupni je vpravo umístěna socha vojáka na imitaci terénu. V kotníkových botách s ovinovačkami, v plášti a helmě (model nepoznám), kolem pasu řada sumek. Levá noha na úrovni terénu, pravá pokrčena v koleni a opřena o terénní nerovnost. Levá ruka přidržuje mezi koleny o pažbu opřenou pušku, pravá stíní pod přilbou pohled upřený kamsi do dálky.

Na sochu vojáka navazuje třetí schodový stupeň, na němž je vícedílný komolý základ s naznačenou strukturou kamene. Na jeho čelní straně je zasekána novější tabulka s nápisem

1939 – 1945
Oběti nacismu:
FRANT. CHLADEK / A.
BOHUMIL CHVOJ / JOS. M
RUDOLF JOSÍFEK / JIŘÍ PAVE
JAN KUGLER          / ing. K. SCHÖN

Vzhledem k tomu, že mne nenapadlo, že pomník není zdokumentován, neměl jsem potřebu lézt až nosem přímo ke kameni a odstraňovat překážející vázy a podobné artefakty. Bohužel, chyba… Proto jsou jména neúplná.

Na základně stojí šestihranný monument, zužující se směrem vzhůru, s projmutými rohy. Spodní část (cca třetina) je tvořena samostatným blokem s hladkými stěnami, který má na čelní straně zlacený nápis BRŇANY – PADLÝM. Samotné tělo památníku je na přední straně ozdobeno zlaceným reliéfem českého lva v girlandě, jejíž konce volně visí po stranách. Nad lvem jsou letopočty 1914-1918, pod ním pak nápis

Těm-
kdož byli oběti
a nedožili rána
velikého dne.

Na obou bocích je pak seznam padlých, na každé straně 10. U jmen jsou porcelánové talířky s podobiznou jmenovaného. Vlevo komplet, vpravo 3 chybí.

Na levé straně:

BERAN J.
HOFMAN V.
HRANIČEK P.
HAVLÍČEK K.
JOHN F.
KUDRMAN P.
KRÁLÍČEK V.
LEPIČ F.
NOVOTNÝ F.
SOUKUP Č.

S pravou stranou je to horší, přímému výhledu brání socha vojáka a jak zmíněno výše, nenapadlo mne lézt přímo na pomník – tudíž jen torzo:

V??SEK J.
ZA?ABÁK P.
????ORIC J.
NEZVĚSTNÍ:
BÍLEK J.
?C?N V.
CH??
NOVÁK ?
celé jméno chybí
??
??

Vrchol pomníku tvoří několik stupňů. Na spodním jsou girlandy, o úroveň výš lipové větve a finiš představuje zalomený šestiboký jehlan.

Series Navigation<< Pomník obětem válek v Brozanech nad OhříPomník Osvobození ve Chcebuzi >>
Tagy