weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Jana Nepomuckého v Lenešicích

Na travnatém prostranství v trojúhelníku ulic Žižkova, Jiráskova a Havlíčkovo v Lenešicích stojí kaple svatého Jana Nepomuckého.

Památkový katalog:

Zděná kaplička při severozápadním cípu obce, v trojúhelném háji poblíž Lenešického rybníka. Terén je zde rovinný, travnatý. Kaple je přístupná od jihu po chodníčku dlážděném z lomového kamene, který objekt i obepíná. Kaple je orientovaná, vstupním průčelím se obrací k západu. Stěny na podkovovitém půdorysu přecházejí po stranách vstupu v nárožní pilastry, římsa v hlavice. Na nich půlkruhové zaklenutí. Uvnitř kamenná socha sv. Jana Nepomuckého.

Objekt je řešen v barokně pojatém architektonickém výrazu, na základě literatury je předpokládán vznik kaple v 1. pol. 18. stol. s rozsáhlejší přestavbou v druhé pol. 19. stol. (rok 1892). Stavba je nositelem autentických i druhotně vložených stavebních konstrukcí.

Jde o solitérní stavbu, hlubší výklenkovou kapli. Půdorys má lehce obdélný, ze zadní strany stlačeným obloukem uzavřený, v interiéru je prostor ukončen segmentově. Je přízemní, nepodsklepená. Podle režného soklu patrně kamenné zdivo kryje omítka. Aktivní prvky fasády jsou opatřeny šafránově žlutooranžovou barvou, pasivní prvky bílou. Střecha kaple je sedlová se zaobleným hřebenem. Pokryta je falcovaným plechem natíraným tmavočerveně.

Obvodové zdivo kaple je členěné kamenným soklem ukončeným soklovou římsou a v horní partii římsou hlavní, korunní. Hlavní průčelí je prolomeno téměř v celé ploše vstupním otvorem ukončeným plným obloukem. Otvor vroubí dvojice sdružených lizén ve smyslu zdvojených pilastrů, s hladkými dříky a se zdvojenými prstenci pod spojitou římsovou hlavicí. Nad hlavní římsu vystupuje v průčelí obloukový štítový nástavec s profilovanou archivoltou, vroubený při patách štítu ukončovacími prvky: koulemi na kamenných podstavcích. Ve vrcholu štítu je osazen nepůvodní kamenný křížek. Rám otvoru je dřevěný, tmavě mořený. Dveřní výplň je rovněž dřevěná, dvoukřídlá s tabulkově členěným nadsvětlíkem. Křídla mají přírodní barvu dřeva. Spodní pole rámu křídla má kazetovou výplň, horní otevřenou plaňkovou z vyřezávaných latí.

Kaple je příkladem drobné barokní venkovské sakrální architektury, obsahující v interiéru kvalitní kamennou sochu světce; zároveň jde o výraznou součást zástavby historického jádra obce.

2010 – Obnova barokní výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Lenešicích, projektant: Vinař Jan

Kompletní rekonstrukci kaple provedl ve spolupráci s obcí Lenešický okrašlovací spolek. Původní kamenná polychromovaná socha sv. Jana Nepomuckého z 30. let 18. stol. pochází zřejmě z vyhlášené dílny Jana Adama Dietze z Jezeří nebo Františka Rotta z Loun:

Velikým překvapením pro nás byla socha, kterou kaple léta ukrývala uvnitř. Jedná se o originální sochu sv. Jana Nepomuckého. Jejím autorem je patrně Jan Adam Dietz z Jezeří nebo lounský sochař František Rotter. Socha je kamenná a polychromovaná, což není u soch umístěných v kapli zcela obvyklé. Byla vyrobena po roce 1729 patrně ve třicátých nejpozději ve čtyřicátých letech 20. století. Jelikož se jedná o velice cenné dílo bylo svěřeno k restaurování Akademii výtvarných umění v Praze. Socha bude restaurována v rámci studentského programu pod vedením prof. Siegla. Cena za její restaurování bude významně nižší než v restaurátorské dílně a navíc bude restaurována předními odborníky,“ uvedl předseda Spolku Zdeněk Plaček.

Dnes už bohužel předchozí rekonstrukce není tak úplně patrná – zřejmě se zapomnělo na izolace, celá vnější fasáda postupně opadává…

Series Navigation<< Kaple v Hrádku pod RanouKostel svatých Šimona a Judy v Lenešicích >>
Tagy