weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Friedricha Schillera u rozhledny Háj u Aše

Poblíž rozhledny Háj u Aše je na skále upevněna pamětní deska Friedricha Schillera.

V původní podobě památník zanikl a na skále byla pouze neidentifikovatelná deska. Wiki informuje:

Slavný německý básník a přítel Goetheho, Friedrich Schiller se v roce 1905 dočkal v Aši také svého památníku. V jeho památku byla do kamene pod ašskou rozhlednou instalována pamětní deska s reliéfem jeho obličeje. Do dnešní doby se zachovala pouze kamenná deska, do které byl reliéf zasazen, samotný reliéf již zde však není. Jeho osud není znám.

Informační tabule, popisující památky v okolí historické vycházkové cesty na Háj, uváděla v roce 2013:

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805)
8.5.1905, ke stoletému výročí úmrtí, byl na skále pod rozhlednou odhalen památní tohoto významného německého básníka. Památník měl podobu bronzové plastiky s podobiznou, jménem a letopočty 1805-1905, která byla umístěna na kamenné desce připevněné na skále. V roce 1923 nechal Ernst Adler na bludném kameni pod vrcholem umístit kamennou desku se slovy F: Schillera: Selig muß ich ihn preisen, Der in der Stille der ländlichen Flur, Fern von des Lebens verworrenen Kreisen, Kindlich liegt an der Brust der Natur. (Blahoslaveně musím vychvalovat toho, který v klidné přírodě, daleko od života spletených kruhů, dětsky na hrudi přírody leží). Schiller je mimo jiné autorem básně, kterou zhudebnil Ludwig Van Beethoven a která se stala hymnou EU.

Pomník-pamětní deska byl obnoven v roce 2014:

Jak jsme informovali dne 8.4.2014, v tomto týdnu probíhají opravy některých ašských památníků. Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově, které byly práce zadány, pracuje na třech místech:

– na vrchu Háj ve skále pod rozhlednou studenti doplnili chybějící reliéf básníka Friedricha Schillera,

– na památníku básníka Körnera umístili desky se jmény obětí první světové války

– nyní pracují zejména v ulici Okružní na největším ašském památníku, věnovaném ašskému podnikateli a mecenáši Gustavu Geipelovi, kde mj. doplňují chybějící části – nápisy a Geipelův reliéf.

Series Navigation<< Socha vodníka na hrázi rybníčku v Dolní ChřibskéPamětní deska Josefa II. na Císařském kameni >>
Tagy