weby pro nejsevernější čechy

Torzo pomníku padlým členům střeleckého spolku ve Sládkově ulici u Domova seniorů v České Kamenici

U Domova seniorů v České Kamenici u křižovatky ulic Sládkova a Na Vyhlídce v pozůstatcích parčíku stojí zanedbané cosi, co je torzem pomníku ve Velké válce padlým členům střeleckého spolku.

Vzhledově je velmi těžké určit, oč se vlastně jedná.  Na kvádrovém soklu v troskách parku stojí kámen, připomínající zkamenělý strom. Na soklu ani není poznat, zda jde o původní kámen nebo betonovou náhražku. Horní hrana je neumětelsky opatlaná nějakou maltou, která na místě přidržuje již zmíněnou horní část. Z ní absolutně není poznat, jak mohla kdy původně vypadat.

Po dohledání zmínky o pomníku v knize Česká Kamenice z roku 2002 jsem teprve byl schopen jej ztotožnit se záznamem na webu Spolku pro vojenská pietní místa. V Centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

V knize je v popisu několika válečných pomníků zmínka „Poblíž Střelnice stál od roku 1932 pomník pro padlé členy střelecké společnosti„. Výše zmíněný web uvádí „Bez nápisu. Pomník padlým členům Střeleckého spolku, postaven 1932, devastován po roce 1945„.

V knize je reprodukována nedatovaná pohlednice, z níž vyplývá, že pomník stál na jakési pozvolné pyramidě. Na velkém zvětšení je patrné, že kámen byl mnohem větší, v dolní části opracovaný. Směrem k silnici byl na vyrovnané ploše zřejmě nějaký reliéf a asi nápisová deska. Pravá část vypadá také opracovaná. Není-li známo, kolik střelců padlo, těžko hádat, zda a kde byla jména na pomníku uvedena. Vrchní jen hrubě opracovaná část má na levém rohu balvanu věnec. Víc detailů rozeznat nelze.

Series Navigation<< Pomník obětem válek ve SchmilcePomník infanteristům u kaple Narození Panny Marie v České Kamenici >>
Tagy