weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Českolipské ulici v Mělníku-Mlazicích

Nedaleko vlakové zastávky Mělník-Mlazice v Českolipské ulici stojí výklenková kaple.
O jejím zasvěcení nikde ani slovo, stejně jako se nelze dozvědět nic o její historii. Kupodivu ani nefiguruje v katalogu litoměřické diecéze…

Mezi dvěma vzrostlými lipami zděná omítaná stavba na mírně obdélném půdorysu. Boční stěny hladké, na obloukově klenutém průčelí po stranách lizénové sloupy, zakončené mohutnou hlavicí, pokračující na bocích podstřešní římsou, na čelní straně pak profilovaným obloukem nad štítem, který zdobí pouze štukem naznačený klenák nad vstupním obloukem. Ten je uzavřen dvoudílnou mříží s drátěným pletivem. V interiéru malý oltářní stolek, nad ním rozměrný obraz svatého Floriána, nad jehož rameny se vznáší dvojice andělů.

Series Navigation<< Kaple v PetrovicíchKaple svatého Jana Nepomuckého ve Vehlovicích >>
Tagy