weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Sněžné

Na hřbitově ve Sněžné stojí centrální hřbitovní kříž.

Informační tabule u kostela Panny Marie Sněžné uvádí:

Roku 1878 nahradil původní dřevěný kříž, u kterého děkovali manželé Liebschovi Bohu za finanční pomoc od tajemného donátora, která jim přinesla bohatství. Kříž od sochaře Leopolda Zimmera z Krásné Lípy zaplatila Eleonora Marschnerová z Vlčí Hory.

Natalie Belisová v knize Putování po duchovním panství Krásnolipska (vydal ing. Vladimír Hanák 2005) o hřbitovním kříži na Sněžné píše na stranách 161 a 162:

…vděční manželé Liebschovi, po obdržení nečekané finanční výpomoci od tajemného adresáta, poděkovali Bohu u starého dřevěného kříže, který stál nedaleko jejich domu. Když se jim začalo dařit v podnikání, tak starý kříž nahradili novým. Pravděpodobně to byl ten dřevěný kříž, který zachytil inventář z roku 1850 „zcela v blízkosti kostela na hřbitově. Dodejme ještě – v hodnotě 60 zlatých, protože tak si alespoň dokážeme udělat mlhavou představu,  na kolik peněz mohlo zřízení kříže fundátory přijít. Kříž měl plechovou malovanou siluetu Krista a dokázal počasí vzdorovat dlouho. Až teprve roku 1878 byl nahrazen novým, tentokrát však již ne dřevěným. Hřbitovní kříž měl sokl zhotovený z pískovce (Kottner Stein, čili snad ze saského Cottau), do něhož byla z čelní strany vsazena mramorová deska s nápise, Vrchní část tvořil litinový krucifix.

Celé dílo stálo dohromady 333 zlatých a 60 krejcarů, což zaplatila Eleonora Marschnerová z Vlčí Hory a zhotovil je krásnolipský sochař Leopold Zimmer. … Kdo ví, o jaké kariéře snil, když studoval u Josefa Maxe, na pražské akademii a ve Vídni?

Roku 1928 byl hřbitovní kříž zrenovován. Korpus Krista pozlatil Rudolf Gassner z Rumburka za 300 Kč. Od té doby začal umírat. V 80. letech 20. století se pár nadšenců pokusilo zastavit jeho skon. Roztržený sokl byl stažen obručí, nejhorší poškození soklu byla doplněna.

V knize bohužel chybí přepis nápisu na zmíněné mramorové desce, pokusil jsem se tedy já (němčináři prominou, opravdu si nevím rady):

Christ lern beim Kreuz
der Sünd abfterben
Fur die dein Heiland
fehwer gebüsste
Dann wirst du ciust den
Himmel erhen
Wo Er der Lohn der Fromen ist

Errichtet von Gustav Grunner
P. Dechant get in Reichenberg
mit Beihitle der Eheleute
Alois und Teheresia Hille
aus Schnauhübel 
Sich ersuchen um ein Vater
unser für i??men Seelen

Překvapuje mne, že jména na desce vůbec neodpovídají těm, která jsou v historii kříže zmiňována nebo proč je zmiňován Liberec.

Series Navigation<< Hesseho kříž poblíž domu čp. 25 ve SněžnéKříž u domu čp. 48 v Machovské Lhotě >>
Tagy