weby pro nejsevernější čechy

Hesseho kříž poblíž domu čp. 25 ve Sněžné

Na okraji lesa severně od Sněžné (dnes součást Krásné Lípy) stojí blízko několika osamocených domů (nejblíž k čp. 25) kříž, zvaný Hesseho.

Google mlčí. V knize Natalie Belisové Putování po duchovním panství Krásnolipska (vydal ing. Vladimír Hanák 2005) je na straně 164 bez obrázku popis (domnívám se, že se jedná o tento kříž):

Železný kříž na pískovcovém soklu s plechovou siluetou Krista stával na pozemku domu čp. 25. V 18. století tu žil Christoph Hesse, domkář a nádeník. Měl se svou ženou pět dětí a dům plný nájemníků. Žádný boháč. I kříž pamatoval lepší časy. Nápis byl nečitelný, celá muka zchátralá. Od starého hospodáře se soucitu nedočkala. Po jeho smrti vyrostla na jejich místě nová s litinovým krucifixem a lampou.

Kříž je zjevně laicky opečováván. Květiny, svíčky, lampa, omotání hlavice, nátěr kříže. Stav soklu ucházející, základna ovšem v bídném stavu.

V mírném svahu u zřídka užívané cesty vyrovnávají terén dva schodové stupně, poničené, rozlámané, zarůstající travou a mechem. Na nich stojí sokl, ve spodní části širší, obdélníkového půdorysu. Projmutou lištou přechází tato kvádrová část do vlastního těla soklu, jež má na všech stranách rytý obdélný obrys. Pokud v některém z nich býval nějaký nápis, nezůstalo po něm ani stopy. Mírně přesahující hlavice má tvar projmutého useklého jehlanu, v jehož horní ploše je zasazen litinový kříž, jištěný zadní vzpěrou, ukotvenou v zadní části soklu. Vespodu kříže hrubý reliéf Panny Marie Imaculaty. Kolem zeměkoule, na níž stojí, vykukují dva andělé. Nad reliéfem prázdná oválná nápisová tabulka se zlaceným květinovým okrajem. Kříž je částečně obrysový, v místě křížení trámů mnohočetný květ, konce břeven stylizovány do trojlístků. Postava Ukřižovaného taktéž „zlacena“. Po nosníku lampy, zmiňované ve výše citovaném textu, nikde na soklu památky.

Series Navigation<< Grohmannův kříž na rozcestí naproti domu čp. 667 ve SněžnéCentrální kříž hřbitova ve Sněžné >>
Tagy