weby pro nejsevernější čechy

Raná

Jedním z nezaměnitelných kopců Českého středohoří je Raná, trčící svým protáhlým hřbetem a výškou 457 m n. m. dominantně nad svým okolím.

Vrch nepřehlédnutelný ze všech stran. A v jistých kruzích velmi populární, i když já měl překvapivě smůlu. Svahy a vítr totiž přitahují letce, na úpatí kopce je letiště a na hřebeni startoviště. Fučelo, ale zrovna nikde nikdo, obloha prázdná…

Nahoru se lze dostat několika způsoby – buď po modré značce mezi Lenešicemi a Hrádkem, nebo různými neznačenými cestami třeba i přímo z Rané. I když tady pozor – na mapě to tak úplně netrkne, ale výstup/sestup z téhle strany je silně krkolomný, úzká kamenitá pěšinka tu překonává strmě velký výškový rozdíl.

Já stoupal od Lenešic přes Lenešický Chlum. Cesta se kroutí svahem se spasenou travou, plnou bobků (kozy? ovce?), a já si v některých místech říkal, že to vypadá jak fotky z publikací o Krkonoších (znalci laskavě prominou). Výhled parádní od nejnižších partií. Nahoře fučí dost, což nelibě nesla propocená záda. A je tu sucho, těch pár stromů shazovalo listy už první den srpna. Ovšem výhled je odtud fantastický.

Takže z wiki a dalších zdrojů ještě něco informací:

Raná (německy Rannayer Berg) je výrazný čedičový trojvrcholový solitérní masiv (457 m n. m.) asi 6 km severozápadně od Loun v západní části Českého středohoří. Jedná se o velmi výrazně podlouhlou horu rozloženou v SV–JZ směru v délce asi 1 kilometru. Na jihozápadním vrchu trojkopce se rozkládá národní přírodní rezervace Raná. Raná je centrem paraglidingu a sportovního létání v severních Čechách.

Díky dokonalému kruhovému výhledu, který umožňuje pohled přes Dolnoharskou nížinu a přilehlé i vzdálené vrcholky Českého středohoří od Džbánu přes Vladař, Doupovské a Krušné hory a dále až k Ještědu, je Raná oblíbeným cílem turistů.

Series Navigation<< BorečLenešický Chlum >>
Tagy