weby pro nejsevernější čechy

Kašna na Mírovém náměstí v Netolicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Uprostřed Mírového náměstí v Netolicích stojí kašna.

Kašna je kulturní památkou:

Kašna postavena v roce 1677 kameníkem Jiřím Plánským z Českého Krumlova, autor plastických článků na nedalekém poutním kostele na Lomci. Na dříku letopočty oprav 1780, 1792, 1825, 1994.

Kašna stojí na půdoryse pravidelného osmiúhelníka, její boky jsou sestaveny z několika dílů žulových kamenů, jejichž vnější profil připomíná kuželky v balustrádách. Uprostřed kašny stojí dřík, ve spodní části hranolový s vyrytým letopočtem vzniku kašny: „NOWA 1677“, na jeho dalších dvou stranách jsou letopočty oprav: „R 1780“ a „R 1792, 1825, 1994“. Nad mohutnou římsou je čtyřhranný baňatý nástavec se čtyřmi chrliči v podobě maskaronů. Nástavec nese profilovanou mísu, z jejíhož středu vyrůstá bohatě zdobený čtyřboký komolý hranol vrcholící piniovou šiškou. Tento hranol je v polovině své výšky předělen jednoduchou římsou, pod níž jsou čtyři kartuše a nad ní zdobí jeho hrany čtyři chrliče v podobě malých ryb. Voda tryská taktéž z vrcholu piniové šišky a z mísy.

Kašna je přirozenou dominantou prostoru netolického náměstí. Kromě urbanistického hlediska je velmi cenná i architektonicky, neboť představuje kvalitní dílo kameníků, nesoucí jasné znaky barokního slohu druhé poloviny 17. století bez pozdějších viditelných úprav. Památková ochrana se vztahuje na celou kašnu. Kašna v Netolicích odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Původní evidenční list památky:

Žulová oktogonální profilovaná nádrž kašny, z jejíhož středu vyrůstá čtyřboký rozšiřující se pilíř a nástavec s chrliči (maskami), nesoucí profilovanou mísu, nad níž jsou čtyři ozdobné kartuše. Na kartuších čtyři hlavy delfínů, nesoucí piniovou šišku na vrcholu kašny. Stav dobrý, olepena plakáty.

Z dalších zdrojů:

U barokní kašny s chrliči byla slavnostně vysazena roku 1879 pamětní lípa na počest stříbrné svatby císaře Františka Josefa I.

Series Navigation<< Kašna na náměstí Svobody ve VodňanechKrakonošova kašna na Krakonošově náměstí v Trutnově >>
Tagy