weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Žďáru u Velkého Chvojna

Na jižním okraji Žďáru u Velkého Chvojna na rozcestí místních komunikací stojí pomník obětem Velké války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa je pomník evidován jako obětem obou válek:

Nápis:
(přední strana)
Věnováno památce
padlým hrdinům
u Dukly

(zadní strana)
Zum Ehrenden Andenken
an unsere Söhne d. Heimat
Saara – Zukmantel

Inftn. Lehmann Gustav
In.Reg. No. 42 8.9.1914 Rußland
Inftn. Dolansky Wenzel
Inf.Reg. No.42 gef. 15.10.1914 Rußland
Inftn. Kneisel Reinhold
Inf.Reg. No.42 gef. 10.6.1916 Rußland
Korp. Trosten Josef
Sappeur Reg.No. 19 gef. 19.11.1916
Hul. Thiele Franz
2. Reg. No. 2.9.1917 Italien
Korp. Umlautt Franz
Festungs 3. Reg. gest. 5.9.1920

Jak je vidět z fotografií na webu spolku, nápisy byly tak, jak jsou popsány:

Čelní strana v roce 2013
Zadní strana v roce 2013

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4214-39108:

Hranolový objekt na kamenné podezdívce s nápisem na přední části „Věnováno památce padlým hrdinům u Dukly“ a na zadní části se jmény padlých z 1. sv. války. Předělaný pomník padlým z 1. sv. války. Opraveno v r. 2022 včetně stranového otočení.

Jak udává poslední stručná věta, pomník prošel proměnou a stal se opět tím, čím býval. Ke kolemjdoucím je opět natočena obnovená strana se seznamem padlých. Zda na protilehlé straně zůstal novodobý nápis o padlých u Dukly nemohu potvrdit, ničeho jsem si nevšiml a nešel se podívat zblízka…

Hádám, že kdysi stál strom i na opačné straně schodiště. Google ale nic dalšího (ani o provedené obnově) nenachází.

Bohužel, cyklus knih Tatíčku, vrať se k nám! zatím nepronikl směrem k severu a okres Ústí nad Labem není ještě zpracován, takže (zatím?) žádné další podrobnosti.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v TurskuPomník obětem 1. světové války v Knínicích >>
Tagy