weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Knínicích

Vlevo před kaplí svatých Jana a Pavla u silnice v Knínicích stojí pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Die gefallenen Helden
ehrt
dankbar die Gemeinde
1914 -1918
Gewidmet vod der Bewohnerschaft
Kninitz

Brand Rudolf
Sch.Rg.9 verm. 29. August 1914 bein Rawaruska
Lehmann Josef
Sch.Rg.9 gest.23.April1915 Kiew (Rußl.)
Bail Sylvester
Sch.Rg.9 gest 16.Nov. 1915 in Miskolcz (Ung.)
Patzelt Franz
Landst.J.Rg.9 gef.18. Mai 1916 bei Monfalcone (Ital)
Merwitz Emil
Sch.Rg.9 ver. 4.Juli 1916 am Styr (Rußl.)
Bail Sylvester
J.Rg.42. gef. 3.August 1916 bei Marichow (Rußl.)
Schmidt Franz
J.Rg. 42 verm.20.August 1916 (Rumänien)
Schindler Franz
J.Rg.42 gest. 13.Sept. 1918 in Salzergut (Mähren)
In der Ferne zerstreut
in der Heimat unvergesen

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4214-31193:

Pomník obětem 1. světové války stojí u kaple sv. Jana a Pavla, pomník je ohražen 4 smírčími kříži. Před pomníkem, tvořeným neopracovaným kamenem s nápisovou deskou s věnováním a jmény padlých z obce Knínice, je umístěna socha klečícího vojáka. Socha vojáka ve špatném stavu.

Pomník zcela zaniká pod přerostlým stromem, překryt větvemi silně trpí – zarůstá mechem a lišejníky, nápis na desce přestává být čitelný, socha je omšelá. Odkaz datovaný rokem 2013 však ukazuje, že socha byla dříve vskutku v katastrofálním stavu, prošla však spolu s kříži rekonstrukcí v hodnotě 223 100,00 Kč.

Foto stavu sochy vojáka před restaurováním na webu MAS Labské skály
Foto stavu sochy vojáka před restaurováním na webu MAS Labské skály

Bohužel, cyklus knih Tatíčku, vrať se k nám! zatím nepronikl směrem k severu a okres Ústí nad Labem není ještě zpracován, takže (zatím?) žádné další podrobnosti.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve Žďáru u Velkého ChvojnaPomník obětem světových válek v Holubicích >>
Tagy