weby pro nejsevernější čechy

Boží muka před kaplí svatých Jana a Pavla v Knínicích

Součástí areálu kaple svatých Jana a Pavla v Knínicích je také vpravo před ní stojící sloup s vrcholovou kaplicí.

Sloup jasně vypadající jako boží muka není zmiňován v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji. Nedá se o něm vcelku nic najít, a pokud ano, je překvapivě označován za Mariánský sloup… Vysvětlení se nachází zde ->

Vpravo svatostánku podestu sdílel vysoký sloup se skulpturou Panny Marie z r. 1707. V zimě 2011 praskl a nyní se tu povalují jen zubožené trosky.

Zřejmě někdy poté došlo k obnově/přestavbě. Původní podoba sloupu je nejspíš normálními prostředky nedohledatelná, socha asi zmizela/byla zničena. Kdo a jak sloup uvedl do současné podoby, zůstává záhadou. Zda byl dokompletován novými prvky, restaurován či sestaven z nějakých historických částí…

V současné době je tu k vidění středně vysoký sloup umístěný na soklu čtvercového půdorysu. Nahrubo opracovaná základna ze dvou různě vysokých stupňů nese tělo soklu, zdobené na stěnách rytým obrysem zrcadla s projmutými rohy. Na čelní straně je v zrcadle rytý ornament, jehož součástí jsou číslice – snad 1707. Ve vrchní části soklu nízká římsová hlavice, nad ní čtvercová základna, na níž spočívá sloup. V jeho vrchní části okružní lišta, nad ní hlavice čtvercového půdorysu. Na vrcholu kaplice s prázdnými mělkými ve vrchní části zaoblenými výklenky. Dle tvaru horní části kaplice na ní býval křížek, po něm ale už ani stopy.

Series Navigation<< Pomník na počest první písemné zmínky o TurskuSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie v Holubici >>
Tagy