weby pro nejsevernější čechy

Sloup Nejsvětější Trojice na Krakonošově náměstí v Trutnově

Článek je součástí seriálu Mariánské, trojiční a světecké sloupy

Na Krakonošově náměstí v Trutnově stojí sloup Nejsvětější Trojice.

Sloup je kulturní památkou:

Vrcholně barokní sousoší umístěné na hlavním náměstí. Příklad sochařsky i architektonicky neobyčejně působivě ztvárněného dominantního objektu ve veřejném prostoru.

Na třech stupních pravidelného dvanáctiúhelníku stojí ze 4 stran podstavce pro ústřední plastiky, ke kterým stoupají kuželková zábradlí ponechávající (mezi závěrečnými pilířky a čučky) otvory čtyř vstupů do vnitřních částí. Na podstavcích tak utvořeného vnějšího obvodu stojí plastiky v životní velikosti vztahující se ke starozákonním počátkům zrodu křesťanství – k náměstí stojí sv. Josef s Ježíškem, vedle sv. Jan Křtitel s beránkem, na druhé straně jeho rodiče – sv. Zachariáš (drží destičku s nápisem JOANN EST NOME EIUS) a sv. Alžběta. Na koso postavený mohutný hranolový sokl vlastního sloupu je koncipován ve dvou patrech, kde z nároží spodní části vybíhají podstavce pro další 4 sochy, z nichž ústřední postava P. Marie Imaculata stojí na zeměkouli (s hadem a půlměsícem) výrazně výš než ostatní 3 světci, sv. Jan Evangelista (s knihou), sv. Jan Nepomucký (s krucifixem a ratolestí) a sv. Roch (s poustevnickou holí). Plochy mezi podstavci plastik člení vyhloubené niky a čelní strany těchto podstavců niky s mušlemi v obloucích. Čtyři pole horního podstavce pod vlastním sloupem nesou nápisy česky a německy proti sobě a dvakrát latinsky stejného znění. Samotný hranolový sokl pro vlastní sloup Nejsvětější Trojice je postaven na koso a nese 4 nápisy; český, německý proti sobě, 2 latinské téhož textu, rovněž naproti sobě.

1) LETA TIHOŽ K WIETNI CZTI SWATE TROJICE TEN SLOUP Z GRUNTU WIZDWIŽIL JAN JIŘZICK NAIDICK V TRUTNOWIE

2) DIS LOB DER HÖCHSTEN GOTHAIT SO DREI FALTIK HAT LASSEN MACHEN ALHIER IOANN GEORG NEIDICK

3) IN HONOREM SAC ROSANCTAE TRIADISPOSITA A IOANNE GEORGIO NEIDIK CIVE TRAVTTE NAVI ENSI (letopočet MDCCIIII)

U paty na koso postaveného podstavce jsou představěny pro sochy světců 4 sokly, v nichž jsou niky s konchou a mušlí. V čele stojí v kontrapostu mírně prohnutá Imaculata na zeměkouli s hadem a srpkem měsíce, ruce sepjaté, pohled obrácený vzhůru. Plášť se jí sveze z ramen a tvoří za její postavou mohutnou slupku. napravo od ní stojí světec s knihou ve výrazném kontrapostu. Pravice přidržuje knihu levicí na prsou, pohled obrácený vzhůru. Svébytně pojatá draperie je pod pasem rozprostřena do zvlněného obloukovitého cípu. Následuje socha sv. Jana Nepomuckého, v obou rukách drží šikmo přes prsa krucifix a v pravici ratolest, draperie obvyklého úboru je členěna paralelně svislá. Světec s dlouhým vousem se opírá o hůl. Kalhoty jsou pod koleny podvázány, oblečen je v krátký kabátec. Na zádech mu splývá dlouhý plášť. Sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno na vrcholu s hladkým dříkem a entanzí s kompas. hlavicí. Ježíš a Bůh Otec sedí na oblacích, u nohou mají andílčí hlavy. Mezi nimi je kříž držený Ježíšem, Bůh Otec drží v levé ruce zeměkouli u pravé šipku. Kristovu hlavu vroubí 3 svazky paprsčité svatozáře. nad postavami se vznáší v paprsčité svatozáři Duch svatý – holubice.

Původní evidenční list památky:

Sloup Nejsvětější Trojice na Stalingradském náměstí, pískovec, sochy v životní velikosti – 180 cm.

Na třech stupních pravidelného dvanáctiúhelníku stojí ze čtyř stran sokly pro dolní sochy se zábradlím stoupajícím k soklům z obou stran a ponechávajícím mezery pro čtyři vchody. Toto balustrádové zábradlí je ukončeno piniovými šiškami. Vpředu stojí socha sv. Josefa a sv. Jan Křtitele, vzadu Jan Evangelista a světice bez atributu. Sv. Josef stojí v kontrapostu, v loktech drží Ježíška, jenž mu hledí do tváře a zároveň se přidržuje jeho vousů. Jan Křtitel je oblečen do kožešinového pláště, ramena jsou obnažena, beránka drží v náručí a zároveň přidržuje dlouhý kříž. Světice bez atributu stojí v kontrapostu, pravici tiskne k hrudi, levicí si přidržuje plášť. Jan Evangelista stojí v kontrapostu, v dlouhém plášti, v rukou drží destičku připomínající polovinu desatera, na níž je nápis JOANN EST NOME EIUS

Samotný hranolový sokl pro vlastní sloup je postaven na koso a nese 4 nápisy; český a německý proti sobě, 2 latinské téhož textu rovněž proti sobě.

U paty na koso postaveného podstavce jsou představěny pro sochy světců 4 sokly, v nichž jsou niky s konchou a mušlí. V čele stojí v kontrapostu mírně prohnutá Immaculata na zeměkouli s hadem a srpkem měsíce, ruce sepjaté, pohled obrácený vzhůru. Plášť se jí svezl z ramen a tvoří za její postavou mohutnou slupku. Napravo od ní stojí světec s knihou ve výrazném kontrapostu. Pravice přidržuje knihu, levici na prsou, pohled obrácený vzhůru. Svébytně pojatá draperie je pod pasem rozprostřena do zvlněného obloukovitého cípu. Následuje socha Jana Nepomuckého, v obou rukách drží šikmo přes prsa krucifix a v pravici ratolest, draperie obvyklého úboru je členěna paralelně svislá. Světec s dlouhým vousem se opírá o hůl. Kalhoty jsou pod koleny podvázány, oblečen v krátký kabátec. Na zádech mu splývá dlouhý plášť. Sousoší Nejsvětější Trojice je umístěno na vrcholu sloupu s hladkým dříkem a entazí s kompas. hlavicí. Ježíš a Bůh Otec sedí na oblacích, u nohou mají andílčí hlavy. Mezi nimi je kříž držený Ježíšem, Bůh Otec drží v levé ruce zeměkouli, v pravé šipku. Kristovu hlavu vroubí 3 svazky paprsčité svatozáře. Nad postavami se vznáší v paprsčité svatozáři Duch svatý – holubice.

Z dalších zdrojů:

Jedenáctimetrový barokní sloup Nejsvětější Trojice s osmi postavami světců, umístěných stupňovitě ve dvou okruzích čtvercového podstavce. Sloup nese český, německý a latinský nápis, podle kterého jej nechal postavit trutnovský občan Jan Jiří Najdík. Datum jeho postavení je v latinské verzi textu zašifrováno v kryptogramu – zvýrazněná velká písmena jako římské číslice prozrazují rok zřízení sloupu po morové epidemii 1704. V 16. století stával v těchto místech pranýř, u kterého se výjimečně i popravovalo.

Series Navigation<< Sloup svatého Vavřince u náměstí Jiřího z Poděbrad v DuchcověSloup Panny Marie na Dolním náměstí v Olomouci >>
Tagy