weby pro nejsevernější čechy

Krakonošova kašna na Krakonošově náměstí v Trutnově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Uprostřed Krakonošova náměstí v Trutnově stojí Krakonošova kašna.

Kašna je kulturní památkou:

Klasicizující romantický prvek náměstí z r. 1892 zřízený podle návrhu prof. reálky J. Kirschnera. Doklad architektonických zásahů do podoby veřejného prostoru na přelomu 19. a 20. století.

Kašna obdélného půdorysu o velikosti 8 m x 6 m je umístěna uprostřed Krakonošova náměstí, orientována k SZ straně. Tvar vlastní vany kónického tvaru (směrem nahoru se rozšiřující), se segmentovými nárožími, výška kašny 105 cm. Po obvodu v patě kašny sesazený stupeň vyrovnávající svažitost terénu plochy náměstí. Obvod kašny složen celkem z 8 dílů (2 ks o délce 5,3 m, další dva díly o délce 3,5 m, vnější délka uhlopříčky segmentových nároží 1,9 m). Šíře horní části krycí desky o šíři 0,45 m s oblou vnější částí, pod krycí římsou po obvodu s ostře zakončeným segmentem a výžlabkem.

Uprostřed vany osově umístěný samostatný kvádrový sokl, po obvodových stranách s příložnými kvádrovými deskami o rozměru 2,2 m x 3 m o výšce 0,9 m, ze kterého vyrůstá hrubě tesaná základna navozující imitaci skalního bloku do výšky cca 3 m. Na skalním bloku situovaná postava Krakonoše, vládce hor, o velikosti 2,25 m zahaleného do vlajícího pláště, držícího v pravé ruce haluz a levou rukou se opírající o skalní útes, figura zahleděná do svého krkonošského království (Dříve jeden ze čtyř permoníků umístěných na okraji podstavce držel tabulku s nápisem: “ Tuto Krakonošovu kašnu zřídilo město Trutnov v r. 1892). V ose vany kašny SV – SZ umístěny dva tyčové chrliče zakončené čučky. Vlastní vana zhotovená z leštěného grafitu. Materiálem sochy Krakonoše bronz (kopie z r. 2001). Původní socha od Franze Pőningera (Vídeň) z roku 1868.

V roce 2015 další oprava – doplnění chybějících vedlejších soch.

Web o městě:

Do roku 1605 stála na zdejším náměstí pouze kašna dřevěná. Následně dostal Trutnov kašnu novou, kterou 100 let zdobil drak z bílého pískovce. Od roku 1892 (původní kašna byla přemístěna do městského parku) dominuje trutnovskému náměstí Krakonošova kašna, která byla postavena na místě dřívější Dračí studny, jak se kašně s drakem říkalo.

Krakonošova kašna byla vytvořena podle návrhu J. Kirschnera, profesora trutnovské reálky a tvoří ji žulová nádrž, pískovcové jádro a kovová, více než dvoumetrová, klasicky pojatá plastika Pána hor. V průběhu stavby kašny byla do prostředního kamene vložena plechová schránka s listinnými údaji o stavbě. 

Původní plastika ze zinkové litiny vznikla v berlínské umělecké slévárně A. Castnera. Roku 2001 byla stářím již značně poškozená socha nahrazena bronzovou replikou z dílny Jindřicha Janečka z Vamberka. Postavu Krakonoše od roku 2015 opět doplňují i čtyři menší skulptury trpaslíků – gnómů, které byly původně na kašně také umístěny, ale jenž v průběhu 2. pol. 20. stol. odvál čas neznámo kam. Autorkou replik je trutnovská rodačka Paulina Skavova.

Series Navigation<< Kašna na Mírovém náměstí v NetolicíchKašna Hygie na budově radnice na Horním náměstí v Olomouci >>
Tagy