weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Svržení svatého Jana Nepomuckého na Svatojanském náměstí v Trutnově

Na Svatojanském náměstí v Trutnově stojí sousoší Svržení svatého Jana Nepomuckého.

Na webu Trutnova krátká nesnadno dohledatelná zmínka:

Barokní sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého je umístěno na místě bývalého Mlýnského náhonu, který dnes připomíná moderní vodní prvek.

A ještě nesnadněji dohledatelný podrobnější popis:

Barokní sousoší Svržení sv. Jana Nepomuckého z roku 1728 patří k nemnoha dochovaným sochařským památkám Trutnova. Vzniklo v dílně Jiřího Pacáka, současníka Matyáše Bernarda Brauna, působícího v nedalekém Kuksu. Sousoší se nachází v Horské ulici naproti poště, v místech někdejšího mostu přes Mlýnský náhon. Mlýnský náhon byl během rekonstrukce pěší zóny symbolicky obnoven. 

Sousoší v minulosti několikrát změnilo stanoviště. Ještě po 2. světové válce se zvedalo na mostu přes Mlýnský náhon, aby se roku 1973 přemístilo mezi tehdejší polikliniku a lázně na pravý břeh Úpy(podle některých zdrojů se sousoší stěhovalo několikrát, „vždy na ještě více zastrčené místo“), než bylo posléze opět v roce 1990 vráceno na původní prostor proti poště. 

Sousoší je kulturní památkou:

Netypické barokní sousoší zemského patrona sv. Jana Nepomuckého s dvojicí biřiců v okamžiku jeho svržení do Vltavy. Architektonicky významný prvek Svatojánského náměstí.

Sousoší se sv. Janem Nepomuckým se nachází na Svatojánském náměstí, naproti poště. Na dvoustupňovité základně o rozměru 300 x 170 cm je umístěný konvexně konkávní podstavec o výšce 90 cm, dělený do pěti svislých dílů, s diagonálními bočními rameny, zakončený dvojitou přesahující římsou s výžlabky. Uprostřed podstavce v ose terč (hladká kartuše) o rozměru 80 x 60 cm. Podstavec zakončen přesahující plochou římsou, na které je posazen dřík podstavce, po stranách se sedícími lvy, uprostřed s průzorem lichoběžníkového tvaru o rozměru 60 x 90 cm, ve kterém je umístěno mrtvé ležící tělo světce se sepjatýma rukama v bohatě řasené draperii, s hlavou orientovanou k levé straně. Dřík ukončen přesahující profilovanou plochou římsou, která je v rovině hlav lvů po stranách dříku. Na plintu je zobrazeno barokní sousoší představující tzv. svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Tělo světce je esovitě prohnuté, s hlavou expresivně zakloněnou k pravému rameni, rukama sepjatýma před tělem, ve kterých drží téměř vodorovný kovový krucifix s povrchovým zlacením. Okolo světce v pokleku po stranách dva biřicové, kteří mají uchopeny nohy sv. Jana Nepomuckého. Světec okolo zakloněné hlavy s kruhovou svatozáří s pěti šesticípými hvězdami. Výška sousoší 180 cm, v životní velikosti. Na římsách dříku vyrytý text: SanCto IoamI NepoMVCeno Coronae CzeChICae / RegIae Vrbis TrVtnoVIae insIgnI proteCtorI /. (Svatému Janu Nepomuckému významnému ochránci koruny české královského města Trutnova). Materiálem pískovec, zlacené kovové atributy. Celková velikost 380 cm.

Významná barokní práce z roku 1724, pravděpodobně z dílny bratří Pacáků. Restaurováno v roce 2009.

Původní evidenční list památky:

Socha sv. Jana Nepomuckého v ulici Gottwaldově proti poště nad mlýnským náhonem (ochranným příkopem) umístěna jest barokní socha (sousoší) na bohatě profilovaném podstavci 86 cm výšky, který v koncových částech byl o 45 stupňů zalomen dopředu. Na těchto částech soklu byly určitě umístěny vázy, které nyní chybí. Ve střední části jsou přední poloviny sedících lvů, nesoucích na svých bedrech stylisovaný mostní oblouk. Pod obloukem, jakoby na dně Vltavy, ležel utonulý světec s křížkem v ruce v mešním rouše. V hořejší části na styl. mostě dva klečící zbrojnoši v šupinovém zbroji a krátkých suknicích zvedají tělo sv. Jana Nepomuckého, s hlavou obrácenou doprava, sepjatých rukou v mešním rouše, aby ho svrhli s mostu do Vltavy. Za hlavou světce zlacená aureola. Hoření část sculptury jeví stopy polychromie. Obličej světce ve spodní části jest porušen. Celková komposice jest velmi zajímavého pojetí, celek jest vysoce hodnotnou uměleckou prací, hoření plnou vzruchu, spodní klidu.

Series Navigation<< Socha průmyslu a obchodu na Mírovém náměstí v Jablonci nad NisouPomník císaře Josefa II. na Krakonošově náměstí v Trutnově >>
Tagy