weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u silnice z Jarpic do Šlapanic

Na kraji barokní kaštanové aleje před zámkem Budenice stojí u silnice z Jarpic do Šlapanic socha svatého Jana Nepomuckého.

Socha je kulturní památkou, Památkový katalog uvádí:

Pískovcová socha světce v tradičním oděvu spočívá na jednoduchém hranolovém soklu s výrazně přesahující římsou. Sv. Jan Nepomucký je zpodoben v esovitém kontrapostu s uvolněnou pravou nohou a jeho vznik je možné datovat na počátek 18. století.

Původní evidenční list památky není o mnoho sdílnější:

Na vysokém, ořímsovaném soklu se zrcadly /na čelní str. nápis – prosba ke sv. J. N./ je menší podstavec, na něm z pískovce zhotovena socha světce v mírně nadživotní velikosti. V levé ruce drží kamenný krucifix, v pravé myrtu. Postava je v ose značně prohnuta k pravé straně, roucho je nápadně řasené, upravené ve způsobu pohybu.

Asi 1. pol. 18 stol, podstavec pravděpodobně obnoven při renovaci v r. 1941. Od těch dob se památka značně poškodila. Socha značně zvětralá, místy silně poškozená /pravá ruka, levá ruka, rameno kříže uraženo/.

Zbývá tedy dodat, že socha prošla restaurováním (památkový katalog eviduje rok 1995), až na porosty mechy a lišejníky vypadá zachovale, nemá žádné kovové doplňky (ratolest v pravačce je kamenné, světec nemá svatozář) a že rytý nápis na čelní straně zní „SV. JANE / NEPOMUCKÝ / ORODUJ ZA NÁS“, na zadní straně soklu je pak „OBNOVENO L P 1941“.

Series Navigation<< Socha vodníka u jezírka ve ŠlapanicíchSocha Historie u vstupu do hrobky Kinských na hřbitově Šlapanice >>
Tagy