weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova ve Šlapanicích (u Budenic)

Na hřbitově, nalézajícím se na půl cestě mezi Zlonicemi a zámkem Budenice, stojí u ohradní zdi poblíž kostela svatého Isidora centrální hřbitovní kříž.

Před kdysi omítnutou stěnou mezi hroby stojí nízký pískovcový sokl. Před ním kamenný práh, snad klekátko – nepřístupný umístěním kamenného květináče. Nevysoký sokl má nízkou patku čtvercového půdorysu, ukončenou profilovanou římsou. Na těle soklu býval rytý nápis, z něhož je patrných jen několik písmen v nejspodnějším řádku. Jednoduchá římsová přesahující hlavice je prasklá, jednoduchý kovový kříž, imitující dřevěný povrch, v ní zatím drží. Na kříži figura Krista, realisticky nabarvená. Nad jeho hlavou cedule INRI. Kristus má přibitou každou nohu zvlášť, na levém boku krvácející rána.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí ke kapli Božího hrobu na jižním okraji SlanéhoKříž u silnice 118 na severním okraji Zlonic >>
Tagy