weby pro nejsevernější čechy

Hrob Karla Richtermoce na hřbitově ve Slaném

Na městském hřbitově ve Slaném je řada hrobů osobností, jimž je věnována pozornost, ale také dalších, které jsou „v evidenci“ bez větších podrobností. Jedním takovým je hrob Karla Richtermoce.
Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
KAREL RICHTERMOC,
ŠTÁBNÍ KAPITÁN V.V.
*10.2.1870 +21.10.1932

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Spíše náhodou lze o tomto vojákovi z povolání najít zmínku v publikaci Zapomenuté osudy, zapomenuté události (Sborník z historické konference Slaný a Slánsko ve XX. století, 2012):

Poznámka pod čarou (23) uvádí:

Přestože v době smrti nebyl v činné službě, je zde uveden s ohledem na délku své vojenské služby a fakt, že se jednalo o vojáka z povolání

Series Navigation<< Hrob Julia Fröhlicha na hřbitově ve SlanémKenotaf obětí holokaustu na židovském hřbitově ve Slaném – Hermína Polaková >>
Tagy