weby pro nejsevernější čechy

Pomník Wenzela Franze Jägera naproti základní škole v Raspenavě

Před budovou základní a mateřské školy v Raspenavě na protější straně Fučíkovy ulice v místě, kde se tato rozdvojuje směrem ke hřišti, stojí v travnatém cípu pomník Wenzela Franze Jägera.
Wenzel Franz Jägerbyl německočeský malíř. Narodil se 4. 4. 1861 ve Větrově u Frýdlantu v rodině řezníka a zemřel 8. 12. 1928 v Raspenavě ve svém ateliéru. Vyrůstal ve venkovském prostředí, vystudoval učitelský seminář v Turnově a v roce 1881 se vrátil jako učitel do Raspenavy. Oženil se 22. listopadu 1884 s Marií Richterovou, dcerou bohatého raspenavského továrníka, a když mu bylo třicet let, vydal se do Vídně, kde studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Hanse Machta (jeho specializací byla malba na smalt a keramiku), Andrease Grolla a Rudolfa Ribarze (krajinář). Roku 1898 studia ukončil a odešel do Německa. Tady byl ovlivněn pobytem v krajinářské škole Adolfa Hölzela v umělecké kolonii v Dachau. Byl členem významných uměleckých spolků: Wiener Sezession, Deutscher Künstletbund ve Výmaru a také Union internationale des Beaux Arts et des Letters v Paříži.

Počátkem 20. století se Jäger pravidelně prezentoval na výstavách ve Vídni v galerii Miethke a se spolkem Wiener Secession. Jäger se od roku 1902 natrvalo usadil v Raspenavě, kde žil ve vile „Na Kopečku“ (čp. 585), kterou mu nechal postavit jeho tchán Josef Anton Richter, továrník ze sousedního Luhu. Vytvořil tu centrum uměleckého a společenského života. Významné byly návštěvy Franze Lehára, Gerharda Hauptmanna nebo Edvarda Muncha. Hlavním tématem jeho tvorby byly Jizerské hory. Posmrtná souborná Jägerova výstava ukázala více než 160 děl napříč umělcovým životem. V roce 2001 uspořádala Městská galerie MY v Jablonci nad Nisou první poválečnou samostatnou výstavu obrazů Wenzela Franze Jägera a zasloužila se o obnovu malířova hrobu v Raspenavě.

Kdo je autorem pomníku a kdy tento vznikl, o tom jsem nikde neobjevil ani čárku…

Series Navigation<< Socha svatého Františka Solánského u kláštera v HejnicíchSocha svatého Pavla u hrobky rodiny Richterovy na hřbitově v Raspenavě >>
Tagy