weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie na křižovatce v Lužecké ulici v Raspenavě

U křižovatky Lužecké ulice s Hejnickou v Raspenavě stojí vklíněna mezi domy čp. 333 a 334 výklenková kaple.
Z jedné strany kryta plaňkami a mohutným živým plotem, z druhé strany přerůstajícím jehličnanem, jehož větve se dotýkají fasády. Z těchto příčin není moc co vyfotit, z kaple je vidět pouze část čelní strany.

Dle kroniky Obcí Raspenava, Luh a Lužec (podle nejspolehlivějších pramenů sepsal Anton Fr. Ressel 1914) jsou dnes ve farním obvodu Raspenavy čtyři kaple. Tři z nich pocházejí ze souboru 12 malých kaplí k poctě tajemství růžence, které roku 1693 nechala zřídit hraběnka JohannaEmerentiana z Gallasu, manželka hraběte Františka Ferdinanda Gallase, zakladatele hejnického kláštera, na cestě z Frýdlantu do Hejnic. Čtvrtá, mladší kaple, stojí údajně u odbočky hejnické silnice od Lázní Libverda – což by mohla být tato kaplička. V tom případě pochází z roku 1855 a za svůj vznik vděčí paní Eleonoře Köhlerové z Lužce, která pro kapli také zřídila nadaci.

Ke zděná omítané stavbě na mírně obdélném půdorysu vede od silnice vydlážděná cesta, ohraničená obrubníky. Na ni navazují dva schody ke vstupním dveřím v průčelí. Nízký základový sokl je předělen dveřním otvorem pseudogotického tvaru, lomeným obloukem vrcholícím v trojúhelníkovém štítě stavby. Kolem dřevěných prosklených dveří v omítce naznačena šambrána. Nad štítem ve hřebeni osazen kamenný kříž, střecha je sedlová, krytá pálenou taškou. V interiéru klenba, proti dveřím oltářní stůl s dřevěnou nástavbou, v níž je socha Madony s andílky. Po levé straně klekátko, na něm několik malých betlémů. Na pravé straně Pamětní list a vitrína. Na Pamětním listu dvojjazyčně:

Kaple Panny Marie v Lužci obnovená z donace pana Helmuta Sachera, rodáka z Lužce, a vysvěcená dne 1. července 2001 P. Milošem Rabanem, duchovním správcem farnosti Raspenava. Na paměť této události byl vydán tento pamětní list.

Stavba silně trpí vlhkostí.

Víc vidět není, víc se mi zjistit nepodařilo.

Series Navigation<< Kostel svatého Jáchyma v JáchymověKaple svatého Antonína u kláštera františkánů v Hejnicích >>
Tagy