weby pro nejsevernější čechy

Kříž u domu čp. 315 v Hejnické ulici v Raspenavě

Za plaňkovým plotem domu čp. 315 v Hejnické ulici v Raspenavě stojí kříž.

V trávě za plotem stojí sokl se širší základnou, přecházející projmutou lištou do kvádrového hladkého těla. Pouze na čelní straně obdélné barvou odlišené nápisové pole s horní zaoblenou hranou, pod ním z každé strany tři malé trojúhelníky, mezi nimi rytý letopočet 1811, vše zlaceno. V černě nabarveném poli zlacený rytý nápis (bez záruky):

Du bist für / uns am Kreuzge- / -storben. / das Heil hast du uns / da, erworben, Hielf / uns in diesen Leben / Um dort Selig zu / werden. / Errichtet, von / Franz Krazer

Masivní stupňovitá hlavice má v přední straně zasazen mohutný kovový hák s podpěrou, lampa ale chybí. V horní ploše osazen jednoduchý kříž z pásoviny, podepřený ze zadní strany vzpěrou kotvenou do soklu. Ve spodní části kříže složitě tvarovaná plochá jednobarevná destička (zřejmě kdysi dávno s nápisem), nad ní malovaná silueta ukřižovaného Krista. Nad ním se do oblouku od rukou pne složitý ornament. Nad ním na bílé tabulce INRI.

Series Navigation<< Boží muka u domu čp. 325 v Hejnické ulici v RaspenavěKříž u křižovatky ulic Fučíkova a Větrná v Raspenavě >>
Tagy