weby pro nejsevernější čechy

Kříž u křižovatky ulic Fučíkova a Větrná v Raspenavě

Na travnatém cípu v místě, kde se na ulici Fučíkovu v Raspenavě napojuje ulice Větrná (naproti Zahradní), stojí kříž.

Na trávě žulový sokl, ze zadní strany hladký, z boků a přední strany tvarovaný a zdobený lištami. Širší odstupňovaná spodní část přechází do vlastního štíhlého těla, které má na čelní straně obdélný obrys s obloukem na horní straně, v jehož rozích jsou hluboké díry. Na rozích lze spíš jen tušit obrys sloupků, vynášejících hlavici. Ta je tvořena několika lištami různých šíří a výšek, zakončena je orámovaným obloukem s reliéfem květiny na čelní straně. Na vrchu oblouku je osazen kovový kříž. Spodní část s rostlinným reliéfem je obklopena lyrovým motivem. Povrch kříže je zdoben rýhováním. Za křížením břeven nad hlavou ukřižovaného paprsčitá svatozář, konce břeven rozšířeny, s reliéfem květiny. Nad Kristem část tabulky-praporu s písmeny IN, zbytek vpravo odlomen.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 315 v Hejnické ulici v RaspenavěKříž v parku u kláštera v Hejnicích >>
Tagy