weby pro nejsevernější čechy

Pomník císaře Josefa II. v Hejnické ulici v Raspenavě

U ulice Hejnická ve východní části Raspenavy stojí pomník císaře Josefa II.
O obnově dlouhou dobu anonymního pomníku píše na svém webu spolek pro kulturu a krajinu Frýdlantsko:

Četné inspekční cesty císaře Svaté říše římské Josefa II. dovedly panovníka až na sever Čech. 16. září roku 1779 navštívil také část dnešní Raspenavy (Luh), aby odtud pokračoval dále do Libverdy a Nového Městečka. Na místě, kde se měl podle tradice císař zastavit, byl 21. září roku 1913 péčí velkoprůmyslníka Gustava Richtera von Wittbach odhalen pomník, který významnou návštěvu připomínal. Nedlouho po vzniku první Československé republiky byl však císařský reliéf pro svou spojitost s detronizovanými Habsburky odstraněn. Téměř 80 let tak stál u hlavní silnice z Hejnic do Frýdlantu pouze žulový obelisk.

Po dohledání původního významu obelisku a především fotografie otištěné v ročence Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory se mohlo začít s obnovou pomníku. Původní, snad bronzová deska s reliéfem císaře se však nedochovala. Proto realizační tým složený z členů os. Frýdlantsko a Městské galerie MY v Jablonci nad Nisou navázal spolupráci se Severočeských muzeem v Liberci, odkud byla zapůjčena vhodná předloha pro nové zpodobnění Josefa II. Na obnovu pomníku přispěla částkou 50 000 Kč fa. Knorr-Bremse, s.r.o. Hejnice. Odhalení desky proběhlo 3. července 2004 za účasti starosty města Raspenava Pavla Lžičaře.

K velké radosti všech realizátorů nebyl památník dosud poničen ani odcizen. Reliéf Josefa II. byl z bezpečnostní důvodů vyroben z pryskyřice.

Přes veškerou snahu vyfotit nápisovou tabuli před památníkem nějak šikovně se nepodařilo, dvojjazyčný nápis působí aktuálně takřka nečitelně. Pro přepis jsem si musel vypomoci cizími staršími snímky:

V těchto místech se 16. 9. 1779 zastavil císař Josef II. / Na památku jeho návštěvy byl darem / Gustava Richtera von Wittbach postaven / a 21. 9. 1913 odhalen tento pomník.

Ve spodní části jsou pak informace o obnově a donátorech.

Series Navigation<< Sochy lvů u vjezdu do lázeňského parku k hotelu Nový dům v Lázních LibverdaSocha Dech anděla na terasách mezi náměstím a zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří >>
Tagy