weby pro nejsevernější čechy

Boží muka u domu čp. 325 v Hejnické ulici v Raspenavě

U ulice Hejnická v Raspenavě poblíž domu čp. 325 stojí mezi vzrostlými stromy kaplicová boží muka s vrcholovým křížkem.

Dostupné zdroje většinou sice hovoří o kříži, já však vidím jasná sloupová boží muka s vrcholovou jednostrannou kaplicí. Dle vzhledu a informační tabulky na boku bych tipoval na novodobou repliku, ale jde o kulturní památku:

Žulová boží muka stojí v místní části Lužec, nalevo od silnice na Hejnice, u domu čp. 325. V roce 2003 byla boží muka darem Helmuta Sachera obnovena.

Nejsem si jist, zda se původní žula neskrývá pod nějakým nástřikem, povrch mi zrovna dvakrát přírodní nepřipadá…

Původní evidenční list památky:

Dvoudílná hranolovitá boží muka nedaleko domu čp. 57 členěna římsami, na nízkém soklu se dvěma nikami v čelní straně. Kaplička zakončena malým železným křížkem s plechovým korpusem.

Jak poznamenává wiki:

 Je uvedeno „při čp. 57“, to však již dnes v Raspenavě neexistuje. Parcela 1534 je rozdělena na dva díly a nachází se u Hejnické ulice mezi čp. 325 a 324. 

Objekt stále vypadá velmi zachovale. Na čelní straně soklu je mělká nika téměř čtvercového tvaru s velkým obloukem nahoře, v ní malovaný výjev spícího řešetáře, nad ním kostel v Hejnicích s Pannou Marií s Ježíškem. Na bocích tabulky s informačním textem – vlevo německy, vpravo česky:

V těchto místech žil před mnoha / staletími chudý řešetář. / jednoho dne se mu v Hejnicích / zjevili ve snu v koruně lípy dva andělé / a uložili mu, aby sem přinesl / obraz Matky Boží. / Pod ním se jeho nemocná rodina / zázračně uzdravila. / Od těch časů přicházejí do Hejnic / poutníci ze všech koutů země. // Obnoveno A. D. 2003 / darem Helmuta Sachera, / jehož předkové měli v těchto místech / svůj domov

V zasklené nice v kaplici stojí soška Madony s Ježíškem. Vrch kaplice je oplechován a nese jednoduchý ze zadní strany podepřený křížek se siluetou Krista.

Series Navigation<< Kříž v ulici Jizerská u domu čp. 109 v HejnicíchKříž u domu čp. 315 v Hejnické ulici v Raspenavě >>
Tagy