weby pro nejsevernější čechy

Kaňkov

Na trase červené turistické značky mezi osadou Kaňkov a Braňany je odbočka na vrchol stejnojmenného kopce (Kaňkov, 436 m n. m.), která do poslední chvíle nedává tušit, jaká vyhlídka se na vrcholu skrývá.

Odbočka překvapivě dlouhá a tak nějak obyčejná. Cesta řídkým lesem, protkaným křížem krážem cestičkami a pěšinkami (zřejmě tu ve velkém řádí terénní jezdci), opravdu nenapovídá, jak to na hraně kopce vypadá. Sice je to do kopce, ale že na konci lesa čeká prudce dolů padající skála, to poznat není. A až pohled z opačné strany ze silnice mezi Braňany a Želenicemi ukáže, že značené vyhlídkové místo není osamoceno…

Výhled je opravdu nečekaný. Kopečky Českého středohoří, města s jejich nezaměnitelnými dominantami. Když vyjde počasí, nemá to chybu.

Kompilát z různých zdrojů:

Kaňkov je výrazný vrch v Českém středohoří. Nachází se severně od obce Želenice v okrese Most na pomezí katastrálního území území Želenice a Kaňkov. Vrchol leží ve výšce 436 m n. m. Vrch je významným bodem geomorfologického okrsku Bořeňské středohoří. Má tvar nesouměrného znělcového hřbetu protaženého ve směru východ–západ. Ze severu kopec ohraničuje komunikace spojující obec Braňany s městem Bílinou, za silnicí je již krajina poznamenaná důlní těžbou. Na východním úpatí vrchu leží stejnojmenná osada. Od jihu se Kaňkov pozvolna zvedá od Želenic a řeky Bíliny, na východě se nachází obec Braňany.

Dříve se kopec nazýval Pastýřský, Kyselecký či Ovčí vrch. Na vrchol vede odbočka z červeně značené turistické stezky z Bíliny do Braňan. Ze skalnatého vrcholu, jehož malá část není porostlá lesem, je rozhled především jihovýchodně na Bořeň a jižně na protilehlý Želenický vrch s obcí Želenice a Zlatník. Severovýchodní výhled na vrch Mnichovec (též zvaný Mnišský les) a osadu Kaňkov ani obec Braňany neumožňují vzrostlé stromy.

Vrch Kaňkov je zdrojem přírodního léčivého zdroje Bílinská kyselka. Tato alkalická kyselka byla od 17. století jímána na východním svahu Kaňkova do mělkých studní, v průběhu dvacátého století se postupně přistoupilo k jímání pomocí hloubkových vrtů.

Na nedaleké Kaňkovské vyhlídce se lze na obsáhlé infotabuli dočíst:

Series Navigation<< SchachtensteinMilešovka >>
Tagy