weby pro nejsevernější čechy

Caesarova kašna na Horním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Jednou z kašen na Horním náměstí v Olomouci je v jeho východní části umístěná Caesarova kašna.

Městský web o této největší a umělecky nejnáročnější kašně informuje:

Caesarova kašna je nejznámější, největší a umělecky nejnáročnější olomouckou kašnou. Dokončena byla roku 1725 a stojí na místě, kde v 16. století stála kašna Spravedlnosti

Socha Gaia Julia Caesara odkazuje na romantickou legendu, podle níž byl tento římský císař zakladatelem Olomouce (Julimontium). Na imitovaném skalisku uprostřed nádrže je socha jezdce na vzpínajícím se koni. U nohou vzpínajícího se koně leží dvě mužské postavy s kartušemi s moravským a dolnorakouským znakem – jedná se o personifikace řeky Moravy a Dunaje – a dále sedící pes – narážka na věrnost města panovníkovi. Socha Caesara je umístěna tak, že svou tvář odvrací od olomoucké radnice směrem k Michalskému návrší, kde údajně stával tábor římských vojsk.

Autor sousoší Jan Jiří Schauberger se inspiroval jezdeckou sochou římského císaře Konstantina Vítěze od Gianlorenza Berniniho ve vatikánské Scala Regia.

Nádrž kašny s prolamovanou profilací je dílem olomouckého kamenického mistra Václava Rendera.

Césarova kašna v Olomouci – pohlednice nakladatelství Orbis odeslaná 14. II. 1955

Kašna je kulturní památkou:

Velká kamenná nádrž přístupná po několika kamenných stupních. Vodní nádrž má půdorys kruhu, v němž se střídá 6 konvexních úseků kruhu s 6 pravoúhlými rohy. Vnější stěna nádrže je kuželkovitě profilována. Uprostřed nádrže jsou 4 pilíře, na nich osazen nepravidelný čtyřhranný sokl v podobě skaliska, na něm sochy dvou ležících vodních mužů a sedícího psa. Nad nimi spínající se kůň, na něm postava jezdce. Každý z vodních mužů drží štít se znakem Moravy a Dolních Rakous.

Series Navigation<< Merkurova kašna v ulici 28. října v OlomouciArionova kašna na Horním náměstí v Olomouci >>
Tagy