weby pro nejsevernější čechy

Kašna se sousoším Vinobraní na náměstí Míru v Mělníku

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Severní straně náměstí Míru v Mělníku dominuje rozsáhlá kašna se sousoším Vinobraní.

Turistické informační centrum Mělník informuje o kašně a sousoší hned na dvou místech (a na historických fotografiích ukazuje původní kašnu):

Architektonické řešení kašny:Jaroslav Fragner
Autor sousoší: Vincenc Makovský
Realizace: 1938

V srdci historického jádra se nalézá jedna z největších skulptur na Mělníku, kašna se sousoším Vinobraní. Architektonické řešení kašny spočívá ve spojení dvou bazénů v mírně svažitém terénu, kde voda přepadává z většího bazénu do menšího. Na okraji přepadu jsou umístěny postavy tří žen držících džbán a vinné hrozny, symbolizující naši největší řeku a významnou vinařskou oblast Čech. Vzhledem k tomu, že sochařské dílo je umístěno v prostoru bez jasného pozadí, je koncipováno jako pohledové z několika stran, čemuž napovídají pozice jednotlivých žen, které jsou natočeny do různých směrů. Velikost kašny, vodní přepad a její pozice před původně gotickou, později několikrát přestavěnou radnicí činí z tohoto díla jednu z hlavních dominant a hodnot prostoru náměstí Míru.

Alegorická skupina je tvořena trojicí ženských postav s nepříliš zřetelnými atributy (prostřední s vázou, symboem řeky, jedna z krajních s vinnou révou), jež symbolizují zdejší úrodný kraj na soutoku Vltavy a Labe. Dvě krajní sedí, prostřední klečí na pravé noze v dynamickém pohybu se skloněnou vázou opřenou o levou přikrčenou nohu. Ve výsledku mají všechny postavy stejnou výšku. Umístění v otevřeném prostoru náměstí odpovídá i mnohapohledová koncepce sousoší, kde dvě ženy jsou v různých úhlech natočeny na jednu stranu, třetí na opačnou.

Vincenc Makovský (*1900,+1966)
Akademický sochař, profesor brněnské techniky a profesor Akademie výtvarných umění v Praze, účastník protinacistického odboje. Je považován za čelného představitele meziválečné avantgardy, na Mělníku jeho dílo zastupuje kromě známé plastiky Vinobranísocha TGM v Masarykově kulturním domě.

Odborná sochařská databáze (z níž pochází výše uvedená citace TICu):

Alegorická skupina pro fontánu v Mělníku – alternativní název: Vinobraní
Autor: Vincenc Makovský
Spolupráce: Jaroslav Fragner (architekt)
Časové údaje: 1935 soutěž, 1938 realizace
Materiál: pískovec, betonová kašna

Kašna je kulturní památkou:

Kašna na obdélníkové půdorysu je umístěna v mírně svažitém terénu náměstí. Tvoří ji dva bazény. Větší bazén s haklíkovým zdivem a nízkou obrubou z opracovaných pískovcových kvádrů. Na dolním konci navazuje druhý menší, obdobně řešený bazén, přičemž z horního bazénu je do dolního vyveden přepad vody. Nad přepadem je umístěna alegorická sochařská skupina – tři nahé ženy s vinnými hrozny. Sousoší je z pískovce. Předmětem ochrany je kašna se sousoším na na předmětném pozemku.

Umělecky kvalitní dílo od sochaře Vincence Makovského z roku 1938. Kašna je nedílnou součástí prostoru hlavního náměstí.

Původní evidenční list památky:

V severozápadní části náměstí Míru situována kašna o dvou výškově nestejných vodních plochách. Na žulovém podstavci obdélníkového půdorysu, jenž je umístěn v horní části obdélníkové kašny na konci vyššího bazénku, tři sochy žen v nadživotní velikosti. Dvě krajní postavy sedící, prostřední žena klečí na pravém koleni; všechny s atributy vinobraní, dlouhý splývavý šat.

Series Navigation<< Studna s kovanou mříží na Velkém náměstí v Hradci KrálovéKašna Rusalka ve Smetanových sadech v Plzni >>
Tagy