weby pro nejsevernější čechy

Kašna na Městečku v Rajhradě

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na místě křížení ulic Městečko a Tovární v Rajhradě na vydlážděném prostoru stojí kamenná kašna.

V Památkovém katalogu se praví:

Kašna původně z konce 18. století byla 1868 doplněna mohutnou kamennou vázou. Památka je hodnotným dokladem využívání vody v novověkých dějinách města a urbanisticky důležitou součástí zástavby Městečka v Rajhradu.

Údajně do ní voda přitékala samospádným dřevěným potrubím, které je dodnes z části dochované.

Původní evidenční list památky je sdílnější:

Uprostřed náměstí kašna obdélného půdorysu se široko zkoseným nárožím, ve střední části vydutě tvarovaná nádrž s masivní profilovanou obrubou. Kolem kašny 10 patníků stejnoměrně rozmístěných. Uprostřed kašny čtyřboký sokl s vpadlými čtvercovými rámy, v nich lví masky s vývodem vody. Sokl ukončen vyloženou profilovanou římsou, na ní ze dvou stran letopočty 1868 a z druhé strany 1898. Na soklu stálá mohutná váza s nožkou s prstencem, spodní část kalichu puškovitě rýhována. Materiál: kámen, pískovec.

Další info jsem objevil na turistickém webu:

Uvádí se, že je napájena z blíže nespecifikovaných studní. Na tabulce se sice uvádí, že voda není pitná ani po převaření, ale dle místních prý je zcela nezávadná. Z místních zdrojů se uvádí, že až do roku 1788 stával na náměstí pranýř, který byl v roce 1795 nahrazen kamennou kašnou. Sloužila zde plných 73 let, než byla nahrazena kašnou současnouí. Tento rajhradský vodovod užívají zdejší občané již více jak dvě století. V roce 1898 došlo k jeho velké opravě. Dřevěné potrubí přivádějící vodu do kašny bylo částečně nahrazeno potrubím železným.

Mapy.cz odkazují na web o vodních zdrojích, kde je info v podstatě shodné s výše uvedeným doplněno osobním pozorováním stavu.

 

Series Navigation<< Kašna na Masarykově náměstí v Bělé pod BezdězemKašna na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem >>
Tagy