weby pro nejsevernější čechy

Kašna na náměstí ve Chřibské

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na náměstíčku ve Chřibské na břehu Chřibské Kamenice stojí kašna, doplněná sochou svatého Jiří.

Chřibský zpravodaj duben 2018:

V minulosti domy na náměstí neměly vlastní zdroje pitné vody, a proto obyvatelé museli brát vodu z veřejné kašny, která stojí v západní části náměstí. Osmiboká kašna pochází z první poloviny 19. století. Voda sem byla přiváděna potrubím z pramene nacházejícím se pod lesem na Kamenické silnici.

Původně voda vytékala do kašny železnou rourou usazenou uprostřed. Ta se dělila na dvě, do oblouku ohnuté slabší trubky, ze kterých tekla voda do nádrže Od okraje kašny vedly dvě dvojice železných kolejnic, na které přistavovali lidé své konve nebo vědra, do kterých tekla voda.

Ke studni se chodilo po celý den, nejvíce však ve dnech praní prádla. To stávaly paní a dívky ve velkém počtu u kašny a bylo to místo pro příležitost si povyprávět, co je kde nového. Horší to bylo v zimě, kdy v mrazech byla celá kašna namrzlá a nebezpečná.

Po čase byla kašna doplněna kamenným, osmibokým kvádrem uprostřed, který byl v roce 2013 osazen sochou sv. Jiří, patrona města Chřibská.

Ne vždy ale byla kašna plná vody, aby sloužila svému účelu:

Pohlednice cca 60. léta 20. století

Na sloupku pod sochou je umístěna deska s dedikací:

Svatý Jiří
patron města Chřibská
Sochu zhotovila
MgA Monika Havlíčková
Město Chřibskí děkuje
Otto a Anneliese Schubert Offenburg SRN
Sdružení Tadeáše Haenkeho, L. Malému
Základní a mateřské škole Tadeáše Haenkeho
a všem, kdo se podíleli na realizaci tohoto díla
2013

Series Navigation<< Kamenná nádrž na vodu před kostelem svatých Šimona a Judy v Lipové u ŠluknovaFontána u podchodu na konci promenády u hlavního nádraží v Ústí nad Labem >>
Tagy