weby pro nejsevernější čechy

Kašna se sousoším svatého Jana Nepomuckého na Malém náměstí v Hradci Králové

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V Hradci Králové na Malém náměstí, které navazuje východním směrem na Velké náměstí, stojí uprostřed plochy památkově chráněná pískovcová kašna se sousoším svatého Jana Nepomuckého.

Kašna je kulturní památkou:

Pískovcová čtyřboká kašna z roku 1772 se sousoším sv. Jana Nepomuckého na podstavci z r. 1718. Doklad vysoké úrovně vrcholně barokní kamenosochařské tvorby královéhradeckého regionu. Technická památka, dokládající způsob zásobování města vodou.

Barokní sousoší na podstavci dal zhotovit císařský rychtář Jan Fridrich roku 1718. Autorem je neznámý sochař, pravděpodobně z dílny M. B. Brauna, a pravděpodobně autor identického sousoší u zámku ve Smiřicích. Původně sousoší stálo u bývalého dominikánského kláštera nedaleko bývalé Pražské brány (v roce 1873 zbořena). V roce 1772 došlo k přesunutí sousoší na Malé náměstí z důvodu budování pevnosti a zrušením kláštera za vlády Josefa II . V r. 1817 vyměněn podstavec(?). Na novém místě pak měšťané nechali kolem sochy postavit kašnu a na náměstí mohli tak zrušit a přesunout starou roubenou. Od té doby toto dílo, obestavěné kašnou, plnilo funkci rezervoáru vody pro místní obyvatele až do počátku 20. století. Kolem r. 1930 se pro vysoké umělecké hodnoty a zhoršený stav vrcholového sousoší rozhodlo originál demontovat a uložit do muzea v Hradci Králové (dnes lapidárium tohoto muzea), a na kašnu osadit jeho sekanou kopii. Tu provedl královéhradecký sochař Václav Škoda (Škodův kamenosochařský závod). Dále je známo, že památka prošla obnovou v r. 1977 (prováděl František Bartoš), z důvodu její zhoršené statiky a nachýlení. Další generální opravou a restaurováním prošla památka v letech 1999 – 2000. Tehdy byla celkově rozebrána, vybudován betonový základ, technologická šachta s technickým vybavením vodovodního režimu, a dílo celkově restaurováno (Marcela Drnovská, František Drnovský st., František Drnovský ml., Antonín Wagner).

Dne 18. prosince 2000 byla zrekonstruovaná barokní památka slavnostně odhalená, v roce 2007 bylo zrekonstruované celé Malé náměstí.

Pískovcová kašna na čtyřbokém půdorysu se zaoblenými rohy, plný parapet ukončený římsou, kolem kamenný stupeň. Sousoší představuje sv. Jana Nepomuckého v obvyklém kanovnickém rouchu, prostovlasého, vstávajícího od stolku po pravé straně a vzhlížejícího zbožně vzhůru. Zezadu k němu přistupují dva andělé a pozvedají ho vzhůru. Světec ve své pravé ruce drží krucifix, levou v uctivém gestu drží na prsou. Sousoší spočívá na hmotném trojdílném podstavci čtyřbokého půdorysu se stojatými volutami v okosených nárožích. Kolem nich se sokl i římsa půdorysně zalamují. Na čelní straně podstavce v oválné kartuši nápis.

MALINA, Jiří. Královéhradecké obrázky. Díl 1. 2005.
SKOPEC, František. Hradec Králové: od brány k bráně starým městem. 2006.

Na čtyřbokém podstavci s nápisem „Honorando sancto Ioani Nepomuceno erexit“ stojí socha světce podpíraného dvěma anděly.

Nápisů je na soklu více, v překladu: „K poctě sv. Jana Nepomuckého postavil jeden jeho ctitel“, „Svatý Jene Nepomucký, toužebný ochránče, přimlouvej se za nás“, „Nebešťane, ochraňuj stálou přízní své svěřené“, „Podle slibu z podměstí sem přenesena“.

Do kašny byla přiváděna voda z vodní věže Kropáčka.

Series Navigation<< Kašna na náměstí mezi ulicemi Vrchlického, Židovská a Česká v LounechKašna na hřbitově u kostela svatého Vavřince v Havrani >>
Tagy