weby pro nejsevernější čechy

Fontána v atriu magistrátu v Ústí nad Labem

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na nádvoří komplexu budov bývalého Krajského národního výboru v Ústí nad Labem v západní částí směrem k východu na ulici Velká Hradební je umístěna fontána se sloupovou zvonicí.
Fontána vznikla při rekonstrukci prostoru v roce 2010:

Oficiálně na webu města:

operační program: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů (IPRM)
opatření IPRM: A.1 Regenerace a revitalizace území ve městě
aktivita IPRM: A.1.1 Revitalizace městského centra
stav projektu: dokončen
doba realizace: leden 2010 – září 2010
celkové náklady: 35 640 333 Kč
dotace z prostředků ROP: 32 745 087 Kč
prostředky z rozpočtu města: 2 895 246 Kč
popis projektu: Atrium Magistrátu prošlo zásadní rekonstrukcí především kvůli odstranění bariér, které bránily pohybu handicapovaným osobám. Rekonstrukce znamenala především výměnu dlažby, osázení novou zelení, doplnění mobiliářem a vybudováním fontány s podiem, které může být využíváno pro občasné veřejné akce. Prostor atria se díky rekonstrukci stal přístupnějším, bezpečnějším a také estetičtějším místem, které slouží jako odpočinkové místo pro občany.
Partner projektu: PB – CENTRUM, s. r. o.

iDnes 1. září 2010Po více než třech měsících si lidé v Ústí nad Labem mohou opět krátit cestu z Mírového na Lidické náměstí přes atrium magistrátu. Město dnes po nákladné rekonstrukci tento prostor slavnostně otevírá pro veřejnost. Nově má sloužit jako odpočinková zóna.

Rekonstrukce atria probíhala už od ledna, posledního čtvrt roku se do atria lidé vůbec nedostali. Za tu dobu se celý prostor radikálně změnil.

„Obnovy se dočkala zeleň, přibyly lavičky a stejně tak jako jiné plochy ve městě zdobí i tento prostor fontána. Nad ní bylo vybudováno pódium pro pořádání akcí,“ popsala mluvčí ústeckého magistrátu Ivana Solničková.

Přibyla také speciální časomíra – zvonička. Bude odbíjet každou čtvrthodinu. Tento zvuk v centru Ústí dosud chyběl. Lidé si na něj ale budou muset počkat ještě dva týdny. Při zkouškách se totiž ukázalo, že zvony znějí příliš hlasitě. Magistrát tak musí jejich zvuk ještě nechat ztlumit.

„Obnovou prošla také vstupní schodiště do podzemních garáží. K nim i k dalším vstupům, například k městskému obvodu, kde je i jídelna, vedou vodicí linky pro nevidomé,“ doplnila Solničková.

Celkové náklady na zkulturnění atria vyšplhaly na 35,6 milionu korun. Podstatnou část – 32,7 milionu – však pokryla dotace z Evropské unie.

„Rozdíl mezi těmito částkami představuje spolufinancování ze strany města,“ dodala Solničková.

Součástí rekonstrukce bylo také odstranění původní zeleně, demolice kamenných prvků záhonů, rozebrání kamenných obkladů či poškozené dlažby.

„Nejnáročnější bylo udělat celkovou přípravu a odlehčit prostor tak, aby tam mohla být položena kvalitní dlažba. Dále pak zamezení průsaku vody do dalších objektů,“ zmínila mluvčí.

Město plánuje, že se v atriu budou konat společenské akce, koncerty či vánoční trhy.

Fontánu tvoří mělký bazén tvaru U, ohraničený nízkým kamenným zábradlím, krytým přesahujícími deskami. Uprostřed je fontána rozdělena na dvě části v textu zmiňovaným pódiem, na němž stojí zvonice. Na obou stranách od něho je pětice trysek. Třeba se mi podaří někdy dorazit i v létě, až bude voda…

 

Series Navigation<< Fontána se slunečními hodinami na Lidickém náměstí v Ústí nad LabemKašna Gänsediebbrunnen v ulici Weiße Gasse v Drážďanech >>
Tagy