weby pro nejsevernější čechy

Kolostujova jubilejní kašna v Teplicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V parku mezi Krušnohorským divadlem, Císařskými lázněmi a lázeňským domem Beethoven v Teplicích stojí Kolostujova kašna.

Památkově chráněná kašna (Quellenauffindungsdenkmal)byla vytvořena v roce 1862 k příležitosti 1100. výročí objevení pramenů v Teplicích (dle pověsti Václava Hájka z Libočan připomíná náhodný objev vřídla pasáčkem vepřů). Projekt pseudorománské kašny vytvořil tehdy začínající architekt Ing. Adolf Siegmund,  pozdější starosta města, a jeho bratr Heinrich Otto Siegmund. Výstavby se zhostila Teplická stavební společnost (německy Teplitzer Bausesellschaft), jejímž zakladatelem byl právě Adolf Siegmund. Kamenické práce jsou od K. Ullmanna z Drážďan. Kašnu tvoří šestiboká nádrž, v jejímž středu je na soklu s hlavami kanců (chrliči) polygonální pseudorománský sloup, zakončený na vrcholu vázou. Český poválečný nápis (původně byla nápisy německé) upomíná na důvod odhalení kašny – oslavy výročí i legendu objevení pramenů, odtud zlidovělý název Kolostůjova kašna.

Dle Památkového katalogu byla kašna restaurována v roce 1953, v roce 1994 restaurátory Janem Hendrychem a Jiřím Laštovičkou, a naposledy v roce 2007 pak restaurátory Michaelem Bílkem a Janem Kubrickým.

Původní evidenční list památky uvádí v ručně dopsané poznámce, že součástí kašny bývala socha Nymfy – ochránkyně pramenů (některé zdroje uvádějí Hygie) od Franze Melnitzkého z Vídně. Socha ženy s antickou amforou byla osazena na vrcholku kašny, než ji zřejmě během 2. světové války shodil vítr.

Series Navigation<< Kašna se sochou sokolníka v SokolověKašna se sochou Panny Marie Immaculaty na náměstí Svobody v Teplicích >>
Tagy