weby pro nejsevernější čechy

Kašna v České Kamenici

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na náměstí Míru v České Kamenici stojí renesanční pískovcová kašna.

Kašna, ozdobená sloupem se sochou Panny Marie,  je kulturní památkou:

Kašna postavená roku 1575 Matějem Zimmermannem ze Žitavy je tvořena pískovcovým devítiúhelníkem zakončeným profilovanou římsou. Uprostřed je vztyčen konvexně rozšířený hranol a na něm devítiboký pilíř. Na vrchu socha Immaculaty v podživotní velikosti.

V knize o České Kamenici z roku 2002 je uvedeno:

Starý městský vodovod s dřevěnými rourami zásoboval pitnou vodou kašnu na Tržním náměstí, zřízenou roku 1575 žitavským kameníkem Mathesen Zimmermannem na základě smlouvy z roku 1574. Tato dodnes zachovaná památka přišla tehdy na 115 kop grošů a dvě čtvrtky piva. Potřebný stavební materiál a pomocné pracovní síly zajistilo město na vlastní náklady. Když českokameničtí kolem roku 1891 kašnu opravovali, byla z ní sejmuta měděná objímka vyústění vody, na které se nacházel vartenberský znak, letopočet 1575 a nápis dokládající, že ji dali odlít bratři Jindřich a Abrahám spolu s městskou radou u Tobiase Leybnera v Žitavě.

Series Navigation<< Kašna se sochou svatého Floriána na Mírovém náměstí v BíliněKašna na Poštovním náměstí v Aši >>
Tagy