weby pro nejsevernější čechy

Kašna na kolonádě v Lázních Libverda

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

U schodiště, vedoucího z areálu lázeňské kolonády na hlavní silnici, stojí kašna.

Pokud nejsem slepý, v žádném z popisů lázeňského areálu není o kašně zmínka. Historické fotografie k dispozici pro porovnání nemám, ale nabízí se otázka, zda nejde jako v případě soch lvů u vjezdů / vchodů do lázeňského parku o „novostavbu“.

V dlažbě kolonády kruhový kamenný základ. Na něm užší květinovým reliéfem ozdobená vana mramorového vzhledu. Uprostřed nízký sloupový sokl, na němž zády k sobě stojí trojice mladých žen s rukama nad hlavou. Za zády mají sloup pokrytý reliéfem růžových květů. Nad jejich rukama malá mušle, na níž sedí široká nízká nádoba, v jejímž středu na kouli stojí „bájný“ kohout, s nímž je spojena legenda o vzniku lázní.

Takřka omylem jsem zjistil existenci časopisu pro lázeňské hosty – a je to tak. V Libverdském prameni z července 2009 (číslo 3, I. ročník) se píše:

Mnozí z vás posílají svým nejbližším a přátelům pohlednice, na kterých naše nová mramorová fontána a její tři krásky dohlíží na lázeňskou kolonádu.

V brožurce Malá kronika Lázní Libverda (autor Josef Tichý, vydáno 2014), je ke čtení:

V roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu z Číny dovezená půvabná fontána, umístěná v sousedství bývalé budovy ředitelství. Tři dívky drží nad hlavami velkou mísu, ze které kolem nich mnoha drobnými pramínky stéká voda do spodní nádrže. Nad mísou je na kouli hrdý kohout, symbol libverdských lázní i obecního znaku a praporu.

Series Navigation<< Pítko v parku v ulici Lázeňská v HejnicíchKašna před sochou Albrechta z Valdštejna v parku v Lázních Libverda >>
Tagy