weby pro nejsevernější čechy

Kašna na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na Masarykově náměstí v Třebechovicích pod Orebem na jeho jižní straně stojí v malém parčíku barokní pískovcová kašna.

Kdo by to čekal, že tady narazí na tak zvláštní artefakt – raně barokní kašna pocházející z roku 1675 byla původně umístěna na Rynečku na Starém Městě Pražském. Přenesení bylo uskutečněno v roce 1879.

V Památkovém katalogu se o ní praví:

Na zděném základu se nalézá pískovcová nádrž o čtvercovém půdorysu se segmentově konvexně vypnutými středy stran. Uprostřed nádrže je umístěn sloup s hranolovou patkou a dříkem vázovitého tvaru se stěnami bohatě zdobenými akanty, volutami, vejcovci a střapci, se dvěma mísami na vodu nad sebou na vrcholu, horní mísa s vejcovcovým dekorem na stěnách, dolní je ozdobena rostlinnými ornamenty a festony.

Na spodní míse je kolem okraje vytesán nápis: A. MDCLXXV SVB AVG. ET INVICTISS. ROM. IMP. LEOPOLDO I HVNG. BOH. REGE. Na nosném sloupu vytesán dokola nápis: OBNOVENO 1882 OBEC PRAŽSKÁ VĚNOVALA TŘEBECHOVICŮM L. P. 1879.

Series Navigation<< Kašna na Městečku v RajhraděKašna na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích >>
Tagy