weby pro nejsevernější čechy

Kašna Příhrádek v Pardubicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na malém náměstíčku zvaném Příhrádek, z něhož vede vesta přes most k pardubickému zámku, stojí kamenná kašna.

Empírová (klasicistní) kašna je zhruba 200 let stará a je dokladem hospodářského zázemí blízkého zámku. Dříve byla připojena na městský vodovod. V roce 2003 prošla rekonstrukcí.

Přihrádek byl do roku 1515 připojen k bývalému hradu, dnes pardubickému zámku, jehož je nejmladší součástí. Trojúhelníkové nádvoří s empírovou kašnou zakončují dvě brány, jedna směrem do Zámecké ulice, druhá směrem k zámku. Obklopují jej někdejší hospodářská stavení a byty zámeckých úředníků, pod schodištěm do bytu písaře bylo vězení. V bývalé sýpce je dnes Městská galerie

Po citacích z různých zdrojů ještě konstatování, že jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Funkční klasicistní kamenná kašna, představující doklad dobového vodohospodářského zařízení pro účely hospodářského zázemí zámku. Hodnotný drobný objekt, kultivující malebný prostor Příhrádku.

Materiál: pískovec. Na základovém plató z pískovcových desek je usazen čtvercový bazén kašny s nevýraznými polopilířky v rozích. Má plochý sokl a římsu profilovanou dvěma ústupky a okapnicí. Plochy vnějších stěn bazénu jsou zdobeny mělkými obdélnými rámci, stejně jako polopilířky, které mají navíc neznatelnou diamantovou bosu. Uprostřed bazénu stojí čtyřboký pilíř s kónickou horní částí, která je zakončena jednoduše profilovanou římsovou stříškou a jejíž stěny zdobí ploché rozetky. Zde také ústí kovová trubice chrliče vody.

Doklad stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné, uměleckořemeslné a umělecké produkce v regionu té doby. 

Kašna prošla restaurováním v roce 2003, které provedl restaurátor Karel Krátký.

Series Navigation<< Kašna na nádvoří zámku v SokolověNeptunova kašna na Dolním náměstí v Olomouci >>
Tagy