weby pro nejsevernější čechy

Kašna se sochou sv. Floriána v Bílině

This entry is part 48 of 66 in the series Kašny a fontány

Ač nevyhovuje kritériím, stanoveným v úvodní definici (viz citace v článku zde), je v knize Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji několikrát zmiňována kašna v Bílině. Vznikla totiž ve stejné době a stejnýma rukama jako místní mariánský sloup. V textu o onom sloupu jsme o ní také několikrát zavadili, takže tu je – kašna se čtverhranným kamenným bazénem, v jehož středu stojí sloup se sochou svatého Floriána v typickém vyobrazení, stojí na bílinském Mírovém náměstí. Na náklady města ji postavil roku 1682 Giovanni Pietro Toscano, kameník a sochař, společně s bratrem Giovannim Antoniem Toscanem, zednickým polírem. Za svou práci měl inkasovat 250 zlatých. Ve zmíněné knize se hovoří o faktu, že smlouva, datovaná 20. března 1682, se o soše nezmiňovala, voda měla vytékat z kamene „na způsob skály“. Kdy došlo ke změně a na kašně se objevil svatý Florián, z jehož vědra voda údajně tryskala, není známo.

Kašna se sochou sv. Floriána na Mírovém náměstí v Bílině

Městský znak na čelní stěně kašnového bazénu

Svatý Florián

Series Navigation<< Kašna na zámku v JílovémKašna v České Kamenici >>
Tagy