weby pro nejsevernější čechy

Kašna na zámku v Jílovém

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Součástí areálu zámku v Jílovém je v přilehlém parku stojící kašna, která původně stála o pár kilometrů dál.

Kašna je kulturní památkou:

Barokní oválné pískovcové lavabo z kvádrového zdiva, v jehož středu je vztyčen kanelovaný dřík s kalichem, je situováno na nádvoří zámku a pochází z 2. čtvrtiny 18. století. U nároží jsou umístěny patníčky s výžlabky a zaobleným závěrem.

Kašna byla přemístěna z děčínského zámku Thuny.

Kašna je umístěna uprostřed nádvoří jílovského zámku, v centru prosté zahradní úpravy, tvořené okružní cestou a čtyřmi radiálními chodníčky. Rovnoramenný kříž chodníčků, v jehož kruhovém křížení se kašna nachází, je komponován na osu zámeckého průčelí. Terén nádvoří je rovinný.

Jde o pískovcovou kašnu na půdorysu takřka do kruhu zprohýbaného čtverce, s konvexně projmutými nárožími, a konkávně vypuklými boky. Akcentována je ve středu vertikálou fontány, tvořenou mísou na podstavci. Kašna je zhotovena z pískovce. Vnitřní vana a dno jsou vyložené černými plechovými pláty.

Kašna, umístěná v mlatovém povrchu, je obestoupena šesti polygonálními patníky, ukončenými profilovanou hlavou. Bočnice kašny jsou zhotoveny ze svisle spojovaných kamenných bloků. Vnější profilace boků je tvořena vodorovně soklovou partií, která převýšeným profilem ustupuje na stěnu. Tu člení rytým okrajem vymezená zrcadla se čtvrtkruhově straženými rohy a hruběji pojednanou plochou. Dále přechází stěna patrným výžlabkem na profilovanou korunní římsu. Svislé členění boků vytváří spoje desek a půdorysná zalomení bočnic, která oddělují zrcadla. Nároží jsou konkávně skrojená, boky naopak konvexně vypuklé. Vnitřní vana je vyložená plechem se subtilními falci na bocích a svary na dně. Širší podstavec fontány přejímá půdorys kašny. Přechází zdvojenou ustupující profilací na kónický kanelovaný dřík podstavce. Ten je zakončen prstencem, na kterém již spočívá jako hlavice lavabo, kruhová mísa, armovaná výraznými hřebínky.

Kniha Umělecké památky Čech 1 A-J (Academia Praha 1977) udává, že v zahradě se ještě nachází (nacházela?) malá kašna se sochou Neptuna a delfínem ze 2. pol. 18. stol.

Series Navigation<< Kašna Rolandbrunnen / Marsbrunnen v ŽitavěKašna se sochou svatého Floriána na Mírovém náměstí v Bílině >>
Tagy