weby pro nejsevernější čechy

Kašna se sochou svatého Floriána v Chomutově na náměstí 1. máje

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na náměstí 1. máje v Chomutově stojí kašna s nepůvodní sochou svatého Floriána.

Novodobá volná kopie na sloupu uprostřed kašny nahradila původní sochu, která dnes stojí ve skrytu Městské věže u farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Pokud se o kašně dá něco dohledat, je to spíš její novodobá historie:

Na samém počátku třetího tisíciletí našeho letopočtu, přesně v roce 2001, započaly v Chomutově na dnešním náměstí 1. máje práce na obnově staré kašny. Kamenické práce provedl kameník Jiří Rusý a sochu svatého Floriána, která je umístěna na sloupu uprostřed kašny, vytvořil akademický malíř a restaurátor Jaroslav Jelínek. Celá kašna, dokončená v roce 2002, se stala jakousi novější variací původního sochařského díla z roku 1726, které představovala pískovcová socha svatého Floriána taktéž na sloupovitém podstavci. Autor původní sochy sice znám není, ale sochu z roku 1726 si můžete prohlédnout po levé straně u vstupu do městské věže, kam byla přemístěna z kašny už roku 1859.

Podle knihy Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) byla původní městská kašna, stojící ve východní části náměstí a pocházející patrně ještě ze středověku, zbořena. Čistá voda byla přiváděna dřevěným potrubím z prameniště na Vinohradském kopci. Při týdenních a výročních trzích se v okolí kašny soustřeďovali obchodníci s obilím. Když 15. prosince 1785 získal Chomutov úřední statut obilního tržiště první třídy, bylo celé náměstí nově vydlážděno (zbytky dlažby byly objeveny při opravách v roce 1999). V roce 1831 byla na kašně obnovena kuželová balustráda a přístupy k vodě, ale o pár let později, v roce 1859, byla rozebrána. K jejímu obnovení došlo (viz výše) na jiném místě náměstí.

Náměstí na pohlednici, odeslané v roce 1974 – po kašně ani stopy
15. 7. 2014
15. 7. 2014
15. 7. 2014
Series Navigation<< Kašna před zámkem v Klášterci nad OhříSendigova kašna (Sendigbrunnen) v Bad Schandau >>
Tagy