weby pro nejsevernější čechy

Kašna v Hodkovicích nad Mohelkou

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na náměstí T. G. Masaryka stojí (již znovu) naproti mariánskému sloupu kašna se soškou malého chlapce.

Nejedná se o žádnou chráněnou památku, tudíž smysluplné informace se hledají těžko. Městský web tolik cituje z knihy Miroslava Fišara Historie, památky a současnost – Hodkovice nad Mohelkou:

Kašna na náměstí v Hodkovicích byla postavena r. 1710, původnímu účelu sloužila do pol. 19. stol. V roce 1886 byla nahrazena novou, okrasnou. Při druhém odhalení sochy T. G. Masaryka v r. 1946 byla odstraněna a na náměstí vrácena na konci 20. stol. Úkolu se ujala Hodkovická nadace dobré vůle, která byla zřízena z iniciativy tehdejšího starosty Josefa Havlíka.

Hodkovice byly zásobovány vodou z pramenů na Záskalí. Z těchto pramenů byla napájena i kašna na náměstí, která byla zbudována v roce 1710 a byla hlavním zdrojem vody pro střed města. V osmdesátých letech 19. století byla provedena úprava pramenů na Záskalí, kameninové trubky rozvodu vody byly nahrazeny železnými, byl vystavěn výškový rezervoár ve Skalním údolí. Po městě bylo instalováno 26 hydrantů, a tak se stala kašna na náměstí zbytečnou. V roce 1886 však bylo rozhodnuto nahradit starou kašnu novou, a to s vodotryskem pro ozdobu. Kameny na stavbu kašny byly z Fojtky a město za ně zaplatilo 1.300 zlatých. Litinová fontána stála 762 zlatých a za stavební práce bylo zaplaceno 439 zlatých. Kašna sloužila až do roku 1946. Naštěstí nebyla zničena, členové nadace po prohlídce jednotlivých dílů zjistili, že žádný díl nechybí a že je možné poškozené díly opravit. A tak bylo provedeno výběrové řízení na projekt kašny, byla zpracována studie na její umístění a tato byla schválena zastupitelstvem města. Pak už zbývalo jen zajistit finanční prostředky pro realizaci tohoto záměru. Tady pomohla řada sponzorů, kteří jsou uvedeni na podstavci fontány. Po provedení prací byla vybrána firma Ilos. Po nainstalování fontány byla kašna slavnostně spuštěna a stala se opět dominantou dolení části náměstí.

A to je bohužel všechno, co se dá najít. Nic o tvůrci návrhu, výrobci, symbolice sochařských doplňků…

Series Navigation<< Dolní kašna v Lomnici nad PopelkouSchramova (Jubilejní) kašna v Sokolově >>
Tagy