weby pro nejsevernější čechy

Herkulova kašna na Horním náměstí v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na Horním náměstí v Olomouci je k vidění také Herkulova kašna.

Městský web o této kašně informuje:

Kašnu z roku 1687 zdobí socha bájného antického hrdiny Herkula. Socha v nadživotní velikosti s kyjem v pravé ruce je umístěna na podstavci uprostřed nádrže. V levé ruce drží Herkules šachovanou orlici – symbol města, kterou chrání před sedmihlavou hydrou. Na těle hydry zanechal autor sousoší svou signaturu „Mandik“. V rámci Mandíkovy sochařské tvorby patří Herkulova kašna k nejzdařilejším dílům.

Wiki:

Druhá nejstarší olomoucká kašna – kašna Herkulova na Horním náměstí – byla podobně jako její předchůdkyně vytvořena autorskou dvojicí sochaře Michaela Mandíka a kameníka Václava Schülera. Ústřední mytologická postava bájného antického hrdiny byla zhotovena již v roce 1687, čtyři léta po kašně nejstarší. Celá kašna pak byla dobudována na jaře roku následujícího. V pramenech se podobně jako u Neptunovy kašny dochovala objednávka olomoucké městské rady, díky archivním dokumentům je tedy známo, že v případě druhé kašny byla objednávka velmi konkrétní – obsahovala přesné požadavky na podobu sousoší.

Kašna byla původně umístěna na místě čestného sloupu Nejsvětější Trojice, jehož stavbě roku 1716 ustoupila a byla přenesena na místo dnešní před severní průčelí radnice s orlojem. Kameník Václav Schüler použil pro nádrž kašny obdobné půdorysné schéma jako u kašny první – základní čtverec má prolomeny strany půloválem. Socha Herkula v nadživotní velikosti s kyjem v pravé ruce (původně měl meč) je umístěna na kamenných pilířích uprostřed nádrže. V levé ruce drží hrdina šachovanou orlici – symbol města, přičemž bojuje s lernskou hydrou. Na těle hydry zanechal autor sousoší svou signaturu „Mandik“.

Kašna je kulturní památkou:

Kašna se sousoším je umístěna v prostoru Horního náměstí před hlavním průčelím radnice s olomouckým orlojem. Je součástí unikátního souboru barokních kašen s důmyslným ikonografickým programem.

Kamenná nádrž na vodu má čtvercový půdorys, jehož strany jsou uprostřed kamenně prolomeny půloválem a jsou na vnější straně profilovány. Uprostřed nádrže osazeny dva obdélné kamenné pilíře, na nich uložen kamenný hranol čtvercového půdorysu. na něm zpočívá socha Herkula v nadživotní velikosti s kyjem v pravé ruce, v levé ruce drží šachovanou orlici, s rozpjatými křídly. Pod jeho nohama leží sedmihlavá saň.

Kašna se stala nedílnou součástí veřejného prostoru historického jádra města v jeho nejexponovanějším místě – na Horním náměstí. Námětem Herkulovy kašny je ztotožnění heroa s habsburskými císaři (Leopold I.), pod jejichž ochranou žijí obyvatelé města a Moravy. Mandíkův Herkules připomíná figuru barbara z Konstantinova oblouku, který vítězí nad Lernejskou hydrou.

Původní evidenční list památky:

Kamenná nádrž na náměstí Míru má čtvercový půdorys, jehož strany jsou uprostřed prolomeny půloválem a jsou na vnější straně profilovány. Uprostřed nádrže osazeny dva obdélné kamenné pilíře, na nich uložen kamenný hranol čtvercového půdorysu. Na něm spočívá socha Herkula v nadživotní velikosti s kyjem v pravé ruce, v levé ruce drží šachovanou orlici s rozepjatými křídly. Pod jeho nohama leží sedmihlavá saň. Autorem je znojemský sochař Michal Mandik (1687), nádrž pochází asi z roku 1721 od V. Rendera.

Series Navigation<< Kašna Hygie na budově radnice na Horním náměstí v OlomouciJupiterova kašna na Dolním náměstí v Olomouci >>
Tagy