weby pro nejsevernější čechy

Fontána se sochou Matka s dítětem v Kopeckého sadech v Plzni

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V Kopeckého sadech v Plzni, které patří do pásu sadů, vzniklých po zboření středověkých hradeb, je jedna z mnoha fontán a kašen ozdobena od roku 1964 sochou Matka s dítětem.

Samotný vodní prvek je ve všech databázích podružný, primárně je pozornost věnována v něm umístěné soše.

Databáze plzeňských památek:

Socha Matka s dítětem
Materiál bronz
Autor Jiří Hanzálek
Kolem roku 1960
Sousoší Matka a dítě nalezneme ve středu fontány v Kopeckého sadech. Je dílem sochaře a malíře Jiřího Hanzálka.

Bronzové sousoší s názvem Matka a dítě je dílem českého sochaře a malíře Jiřího Hanzálka, který po roce 1968 emigroval do Kanady, kde také prožil zbytek svého tvůrčího života. Verze téhož sousoší, tentokrát z epoxidu, byla nejprve umístěna v centrální části klatovského nemocničního areálu, později kvůli emigraci autora bylo sousoší přesunuto před dětské oddělení. V roce 2018 bylo sousoší silně poškozeno, v roce 2021 bylo opravené umístěno před Klatovskou nemocnici.

Bronzovou verzi sousoší Matka a dítě autor zhotovil v roce 1975 také v emigraci, socha stojí před St. Thomas Library. S další sochou Jiřího Hanzálka se můžeme setkat v Plzni na Slovanech, před bývalou porodnicí. Jedná se o figuru stojící ženy s názvem Uzdravená. Na domě č. 13 v Prokopově ulici pak nalezneme pamětní desku s bustou Josefa Skupy, která byla odhalena na počátku roku 1967.

Plzeňská realizace sousoší Matka a dítě je (jako jediná z těchto realizací) zasazena do středu fontány v Kopeckého sadech. Znázorňuje dvě stojící figury, dítě k matce vzhlíží a natahuje ruce, možná chce vzít do náruče. Matka dítě zlehka drží za levé předloktí a pravé zápěstí a k dítěti se s jemným úsměvem sklání. Sousoší je kvalitně řemeslně zhotovené, proporční, navozuje zdání pohybu. Hanzálkova tvorba vhodně oživuje plzeňský veřejný prostor.

Zobrazení rodiny, matky a dítěte (nebo také madony s Ježíškem) bylo v normalizačním Československu poměrně obvyklé (rodina jako základ státu), povětšinou jsou tyto realizace zpracovány realistickou formou, s odkazem na meziválečnou sochařskou tvorbu (Otto Gutfreund ad.). Sochy tohoto typu byly nejvíce osazovány v prostředí nemocnic, porodnic nebo také školek a jeslí.

Odborná sochařská databáze:

Jiří Hanzálek – Matka s dítětem
Volná plastika v Kopeckého sadech v Plzni (okružní pás sadů kolem centra Plzně – Smetanovy, Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy sady)
Časové údaje – Model 1964
Materiál – bronz

Sousoší dvou stojících postav, matky mírně skloněné nad dítětem, které drží za zvednuté ruce ruce v dynamickém, jakoby tanečním pohybu. Rušivým prvkem je poněkud disproporčně zvětšená hlava dítěte. Socha je umístěna umístěna uprostřed fontány v Kopeckého sadech. Jde o druhý odlitek v bronzu podle modelu z roku 1964; verze v epoxidu je umístěna v areálu klatovské nemocnice, další bronzovou verzi pak vytvořil před St. Thomas Public Library, St. Thomas, Ontario v Kanadě, kde působil na univerzitě.

Signováno na soklu: „J. HANZÁLEK“.

Další sochařská databáze:

Název: Matka s dítětem
Autor díla: Jiří Hanzálek (1926–2012)
Umístění: Ve střední části parku v Kopeckého sadech. Plastika tvoří středovou část fontány.
Rozměry nebylo možné přesně dopočítat vzhledem k obtížné přístupnosti sousoší. Přibližně: 220 cm výška, 90 cm průměr (rozměr v nejširší části sousoší).
Odhad datace: Začátek 60. let (1960 až 1965).
Materiál: sklolaminát(podle všech jiných zdrojů bronz)
Dílo nemá žádná výrazná mechanická poškození. Povrch je silně znečištěn světlými usazeninami souvisejícími s funkcí fontány. Místy odlupující se nátěr a praskliny.

Series Navigation<< Kašna Rusalka ve Smetanových sadech v PlzniKašna Pocta baroku na náměstí T. G. M. v Dobřanech >>
Tagy