weby pro nejsevernější čechy

Kašna na náměstí Republiky v Tachově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Uprostřed tachovského náměstí Republiky stojí kamenná kašna.

Mapy.cz praví: Pozdně empírová kamenná kašna je památkově chráněna. Tudíž má záznam v Památkovém katalogu:

Pozdně empírová kamenná nádrž z poloviny 19. století se středovým pylonem je situována ve středu mírně svažitého náměstí. Úroveň terénu vyrovnávají po stranách 2 řady schodišťových stupňů. Těleso nádrže má čtvercový půdorys s mírně okosenými rohy a je sestaveno z žulových kvádrů, kdysi napojovaných kovovými čepy, při poslední větší opravě stažené kovovou obručí. Vnější strany mají bohaté plastické členění a velmi jemnou profilaci v podobě bosáže, prostřídané úzkým vpadlým pásem. Při horním okraji je vysekán širší průběžný vpadlý pás, částečně vyplněný opásováním. Z pásu vybíhá římsovitě profilovaná horní partie. Dno sestaveno z žulových desek, spojovaných kovovými kramlemi. Ve středu nádrže umístěn pylon, jehož spodní část je tvořena masivním blokem. Středová část je sestavena v horní užší partii ze 3 dílů, opracovaných v podobě plastické bosáže a architektonického dělení, čímž vzniká velmi velmi působivý kazetový sokl. Těleso pylonu je ukončeno na vrcholu vázou, jejíž spodní část je původní, žulová, osazená na římse. Horní část vázy je nepůvodní, vytvořená z betonového odlitku s kovovou armaturou a potažená vrstvou teraca s vápencovou drtí. Středová chrlící liala se nedochovala, její podoba je však zachycena na starších fotografiích.

Evidenční list památky z roku 1996 konstatuje: Povrch kamene narušen parkováním. Stav vázy je havarijní. Kašna vyžaduje celkovou opravu, která byla zahájena v letošním roce v součinnosti s památkovými orgány.

A pro zajímavost o zimní údržbě kašen na Tachovsku ->

Series Navigation<< Kašna na zámku v NáchoděKašna v Komenského ulici v Rokycanech >>
Tagy