weby pro nejsevernější čechy

Kašna pramene Žába v Kamenickém Šenově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V severní části Kamenického Šenova se na odbočce zelené turistické cesty u Zahnovy vily nachází pramen Žába.

Poněkud zvláštní místo, které vstalo z popela (lépe asi řečeno z trosek). Ve svahu zpevněná terasa, pod ní vydlážděný prostor s jedním vývěrem, vytékajícím pod plastikou Strážce pramene. Nad terasou, zpevněnou kamennou zídkou, je vyskládána z čedičových sloupků mohyla, v níž je zasazena hlava žáby jako vývěr pramene. Z ní vytéká voda do půlkruhové mísy, z níž následně voda přetéká do bazénku na úrovni terasy.

Web o vodních zdrojích uvádí:

Autor poznámky Vlastimil Janovský:
Tento pramen byl vybudován a slavnostně otevřen spolkem vegetariánů 15. 10. 1931 jako „Rudolf Liebischguelle“. Zničen byl koncem 60. let při výstavbě zahrádkářské kolonie poblíž pramene. Nově zrekonstruován byl v roce 1997. Slavnostně otevřen téhož roku a to 13. 9. 1997. Zároveň s tímto, byl nově vytvořen ještě jeden vývěr, který se nazývá „Strážce pramene“. Autorem hlavy žáby i strážce pramene je pan Petr Jelínek rodák z Prysku. Vzhledem nekvalitního pískovce a rukou vandalů, se hlava žáby musela v roce 2008 zrekonstruovat. Autorem přesné kopie původní hlavy žáby je mgrA. Václav Frömel. Penzion „TAVBA“ na jejímž pozemku pramen leží, má v současné době existenční problémy, se o tento pramen nezajímá. V rámci možností, ho udržuji. Kronika vzniku celé rekonstrukce pramene je u mne.

Letos (2015) v průběhu srpna – října proběhla rekonstrukce pramene.

Srpen 2020 – v současné době je penzion uzavřen a čeká na kupce. Pramen funguje

Wiki uvádí:

Pramen Žába (původně nazývaný „Rudolf Liebischquelle.“) je volně přístupný pramen v lesoparku na okraji města Kamenického Šenova na severu Česka v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa.

Vydatný pramen Žába se nachází na okraji Kamenického Šenova. Vyvěrá v borovém lese na západním úpatí Šenovského vrchu v lesoparku, jenž těsně přiléhá k areálu bývalých přírodních lázní. V roce 1931 pramen upravil sochař Rudolf Liebisch a dle něj se též pramen původně nazýval „Rudolf Liebischquelle.“ Pramen má v mírném svahu velmi blízko sebe se nacházející dva vývěry.

Horní prýští z tlamy kamenné žáby, která je zabudována do středu zídky tvořené z šestibokých čedičových sloupků (malé prostranství kolem zídky je lemováno zleva a zprava po jedné lavičce);
dolní vývěr (dodatečně vytvořen až v roce 1997 vytéká z trubky, nad kterou je umístěna kamenná mužská hlava (v nadživotní velikosti) tzv. „Strážce pramene“.[

Pramen „Rudolf Liebischquelle“ byl vybudován a dne 15. října 1931 slavnostně otevřen spolkem vegetariánů. Po druhé světové válce byla úprava okolí pramene Žába zničena (a rozebrána). Další devastace se odehrála koncem 60. let 20. století při výstavbě zahrádkářské kolonie poblíž pramene.

Pramen a jeho okolí bylo nově obnoveno a zrekonstruováno (po finanční sbírce občanů a daru sponzorů) místními nadšenci v roce 1997 a slavnostně otevřeno (předáno veřejnosti) dne 13. září 1997.

Autorem „hlavy žáby“ i „Strážce pramene“ je pan Petr Jelínek (rodák z nedaleké obce Prysk). Vandalismus a nekvalitní pískovcový materiál si vynutil po deseti letech rekonstrukci (obnovu) „hlavy žáby“. Novou „hlavu žáby“ (přesnou kopii té původní) zhotovil Mgr. Václav Frömmel a do horního vývěru pramene Žába byla osazena 21. října 2007.

Další celková rekonstrukce pramene Žába proběhla v období srpen 2015 až říjen 2015, spolufinancovali ji Liberecký kraj a město Kamenický Šenov a vyžádala si částku 80.000 Kč. Součástí této rekonstrukce byla i obnova hlavy žáby zhotovená Josefem Tichým. (Všechny dosavadní kopie „hlavy žáby“ jsou identické s tou, která pochází z roku 1997.)

Series Navigation<< Fontána poblíž kruhového objezdu v České KameniciKašna pramene Antala Staška na Riegrově stezce u Spálova >>
Tagy