weby pro nejsevernější čechy

Kašna mezi farou a kostelem svatých Petra a Pavla ve Žluticích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V ulic Dukelských hrdinů ve Žluticích mezi budovou fary a kostelem svatých Petra a Pavla je u zdi kamenná kašna.

Dostupné prameny se poněkud nemohou shodnout, jak artefakt nazvat – nádrž, žlab vodovodu… Naštěstí jsme na Karlovarsku, a tudíž lze čerpat z informacemi přetékajícího webu Památky a příroda Karlovarska:

Menší kamenná kašna byla vybudována v roce 1877 podle návrhu neznámého architekta u ohradní zdi farní zahrady pod budovou fary v tehdejší Kirchengasse (Kostelní ulici), dnešní ulici Dukelských hrdinů, ve svahu nad farním kostelem sv. Petra a Pavla uprostřed města Žlutice (Luditz). Na základě rozhodnutí ŠKK ONV Karlovy Vary ze dne 16. prosince 1963 byla kamenná kašna zapsána jakou součást areálu fary ve Žluticích na státní seznam kulturních památek pod rejtř. č. 35541/4-1145.

V roce 1973 byla kašna nevhodně upravena. Na zadním roubení nádrže byl osazen mohutný renesanční pískovcový chrlič v podobě plastiky torza koně proskakujícího oblaky od italského sochaře Ambrozia Petruzziho z osmdesátých let 17. století, pocházející z areálu zbořeného zámku. Plastiku objevil vedoucí stavebního střediska Zemědělského stavebního závodu Pavel Novotný v rokli za areálem závodu v místech zvaných „Na Kubě“, kterou následně spolu s farářem Miroslavem Janákem vykopali a za pomoci jeřábu vyzvedli a převezli na farní zahradu. K prohnuté stěně chrliče byly připojeny kamenné zídky zdobené říčními valouny, postavené na železných traverzách šikmo napříč zadními rohy kašny. Na pravé zídce byla vytvořena z menších oblázků mozaika se žlutickým městským znakem. Kamenná kašna již dnes neslouží svému původnímu účelu a zůstává prázdná. Na jaře roku 2016 byla plastika koně mechanicky poškozena ulomením pravé nohy.

Kamenná kašna na čtvercovém půdorysu se zaoblenými rohy. Jednoduše řešené mohutné žulové roubení nádrže je završeno lemováním v podobě jednoduché oblé poprsnice s výžlabkem. Vnější stěny roubení jsou hladké, bez vysekané datace či nápisů. Dno nádrže tvoří ploché žulové desky spojené železnými kramlemi.

Na zadním roubení nádrže je od roku 1973 osazen mohutný renesanční pískovcový chrlič v podobě plastiky koně od italského sochaře Ambrozia Petruzziho z osmdesátých let 17. století, pocházející z areálu zbořeného zámku. Figurální plastika na přední straně představuje torzo koně vyskakujícího z vln v dynamickém pohybu s pokrčenýma předníma nohama a sbalenou hlavou. Tryskami v nozdrách koňské hlavy byl veden přítok vody do kašny. Prohnutá zadní stěna za plastikou s horní vynesenou profilovanou římsou je zdobena plastickými vlnami.

Po stranách zadní desky chrliče jsou připojeny kamenné zídky zdobené říčními valouny, postavené na železných traverzách šikmo napříč zadními rohy kašny. Na pravé zídce je vyvedena z menších oblázků mozaika se žlutickým městským znakem.

Series Navigation<< Kašna před muzeem historické hasičské techniky v Konstantinových LázníchKašna v parku Milady Horákové před nádražím v Teplicích >>
Tagy