weby pro nejsevernější čechy

Kašna Tritonů na náměstí Republiky v Olomouci

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na náměstí Republiky v Olomouci je směrem k ulici 1. máje umístěna kašna Tritonů.

Wiki:

Kašna Tritónů je uměleckými odborníky nejvíce ceněná olomoucká kašna. Zhotovena byla známým olomouckým měšťanem a kamenickým mistrem Václavem Renderem v roce 1709, samotné sousoší Tritónů ale pochází od neznámého sochaře. Při její tvorbě se zjevně inspirovali Berniniho kašnou Tritónů (italsky Fontana del Tritone) v Římě. Původně se nacházela na křižovatce ulic Ztracená, Ostružnická, Denisova a Pekařská, ale v roce 1890 byla z komunikačních důvodů přenesena na současné místo na náměstí Republiky.

Kašna má dvě úrovně, v bohatě profilované nádrži s prolomenými stranami stojí dva mořští muži v nadživotní velikosti – Atlanti, kteří nesou horní mušli. Dva delfíni po jejich bohu slouží jako chrliči vody. Nahoře je pak chlapec – Triton (syn boha Poseidóna) a dva draci.

Web o městě:

Na náměstí Republiky naproti budovy Muzea je jeden z nejlepších sochařských výtvorů v Olomouci, kašna Tritonů . Kašna vznikla v roce 1709 a je snad nejpůsobivější ze všech olomouckých kašen.

V její nádrži je sousoší, které má dvě patra, která jsou nazájem oddělena prolamovanou mušlí, kterou nesou spolu se dvěma delfíny dva Tritoni (vodní muži, byli to drobní bůžkové vod). V mušli je umístěna postava chlapce, který stojí na skále obrostlé vodními rostlinami a drží si na řetězech dva vodní psy (tak se tyto sochy nazývají v popisu, ale mně připadají spíše jako okřídlení draci – nakonec posuďte sami).

Původně tato kašna stála na malém prostranství na rozcestí Denisovy, Ztracené, Ostružnické a Pekařské ulice, kde byl později vystavěn nový nárožní dům. Ze všech těchto ulic byla dobře viditelná. V roce 1880 byla přemístěna na dnešní místo.

Kašnu navrhl a její nádrž zhotovil olomoucký sochař Václav Render. Vlastní sousoší pochází také z Renderovy dílny, autor však není znám.

Další web o městě:

Kašna Tritonů vznikla po požáru města roku 1707 a patří do souboru olomouckých barokních kašen. Původně stála v ústí ulic Ztracená, Ostružnická a Denisova. Na současné místo na náměstí Republiky byla přemístěna roku 1890. Kašnu zdobí sousoší v nadživotní velikosti: dva mořští muži – Tritoni – nesou na svých ramenech mušli s chlapcem a vodními psy. Dva delfíni po stranách plní funkci chrličů vody. Tato kompozice nezapře inspiraci slavnou římskou fontánou Gianlorenza Berniniho „del Tritone“ na Piazza Barberini. Nádrž kašny je bohatě profilovaná a má půdorys obdélníku se segmentově prolomenými stranami.

Kašna je kulturní památkou:

Kamenná nádrž na vodu má půdorys obdélníka, jehož každá strana je konvexně uprostřed prolomena segmentem. Vnější stěna nádrže je bohatě profilována. Uprostřed nádrže čtyři pilíře nesou oválnou kamennou plotnu, na níž je osazeno sousoší. Jeho spodní část tvoří dva vodní muži a dva delfíni, nesoucí oválnou mušli, z níž vystupuje další figurální skupina chlapce držícího na řetěze okřídlené draky (mořské psy).

Fontána se sousoším je součástí unikátního souboru olomouckých barokních kašen s důmyslným ikonografickým programem. Jejich rozmístění do ústí ulic a křižovatek je dokladem barokního urbanizmu. Kašna byla inspirována římskou Fontana del Tritone od G. L. Berniniho na Piazza Barberini, čemu odpovídá jednak původní umístění a také použití některých základních motivů z římské předlohy.

Původní evidenční list památky obsahuje popis viz výše a datuje kašnu do roku 1709.

Mapy.cz:

Se vznikem třetí olomoucké kašny, umístěné dnes na Náměstí Republiky, je podobně jako s morovým mariánským sloupem, čestným sloupem Nejsvětější Trojice a zbývajícími třemi barokními kašnami, spjato jméno významného olomouckého měšťana a kameníka Václava Rendera. Václav Render, který se stal kamenickým mistrem v roce 1694, v prvním desetiletí 18. století vystřídal dosavadního tvůrce nádrží dvou kašen předešlých (Neptunovy a Herkulovy) – kameníka Václava Schülera, v jehož dílně byl původně učněm a později tovaryšem.

Budování kašny Tritonů bylo jednou z prvních Renderových realizací. V lednu 1709 předložil mistr Render městské radě model a nákresy kašny spolu s rozpočtem a již na podzim téhož roku byla kašna, zhotovená v jeho dílně, dokončena. Nádrž kašny je nepochybně dílem Václava Rendra. Sousoší bylo považováno za dílo putujícího sochaře – tovaryše, který na čas působil v Renderově dílně. Nově je v rovině hypotézy uvažováno o samotném Renderově autorství.

Kašna patří v olomouckém souboru k nejkvalitnějším dílům. Nádrž kašny Tritonů je bohatě profilovaná a má půdorys obdélníka se segmentově prolomenými stranami. Sousoší je tvořeno dvojicí vodních mužů a dvojicí delfínů, nesoucích mušli s chlapcem. Vrcholová socha chlapce drží na řetězech vodní psy. Inspiraci našel tvůrce až v italských vzorech, jmenovitě v římské kašně Fontana del Tritone na Piazza Barberini, odkud převzal motivy rozdělení sousoší do dvou pater či delfínů nesoucích mušli. Kašna byla původně umístěna na souběhu dnešních ulic Denisovy, Ztracené, Ostružnické a Pekařské a byla viditelná v průhledech ze všech uvedených ulic. Na dnešní místo byla přenesena z komunikačních důvodů v roce 1890.

Series Navigation<< Kamenná nádrž na vodu I. na hřbitově ve ChřibskéStudna s kovanou mříží na Velkém náměstí v Hradci Králové >>
Tagy