weby pro nejsevernější čechy

Kašna v dolní (hlavní) zahradě zámku v Ploskovicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

V hlavní části zámeckého parku v Ploskovicích pod terasami je umístěna uprostřed trávníku kašna.

Velký tvarovaný bazén, zapuštěný pod úroveň terénu. Ohraničen i vydlážděn pískovcovými bloky. V bazénu uprostřed podstavec s několika sochařskými prvky.

Kašna je součástí památkově chráněného areálu zámku a má svůj vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Bazén z kamenných kvádrů v hlavním parteru zahrady. Uprostřed barokní fontána s kanelovanou mísou na prohnuté noze. Na krajích na volutových konzolách dvojice putti otevírající ústa delfínům. Uprostřed na podstavci dva putti nesoucí mísu vodotrysku.

Bazén s kašnou je situován před jižním průčelím zámku, na hlavní kompoziční ose orientované sever – jih a tvoří výraznou dominantu jižního parteru. Bazén je zapuštěn do terénu, jeho stěny se segmentově vydouvají a v rozích jsou konkávně prohnuté. Fontána ve středu nádrže má podobu velké lastury na nízkém soklu, ke které po stranách přiléhají dvě volutové konzole. Na konzolách jsou umístěny plastiky tritónů zápasících s mořskými hady, kterým z tlam původně tryskala voda. Uprostřed mušle je druhotně umístěno drobné sousoší dvou putti nesoucích malou lasturu, která je opatřena funkčním vodotryskem.

Kašna dokladem vývoje dekorativní plastiky a zároveň neoddělitelnou součástí tvarově rozmanité parkové úpravy původního barokního areálu ve stylu maison de plaisance od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ze které následná romantická adaptace od Jana Bělského v letech 1850 – 53 vytvořila mimořádně cenný urbanistický komplex.

Series Navigation<< Malá kašna vpravo v terasní zdi pod schodištěm v zahradě zámku v PloskovicíchKašna v horní (severní) zahradě zámku v Ploskovicích >>
Tagy