weby pro nejsevernější čechy

Malá kašna vpravo v terasní zdi pod schodištěm v zahradě zámku v Ploskovicích

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Před jižním průčelím zámku v Ploskovicích pod dvouramenným schodištěm od bočních kolonád je v klesání do zámeckého parku vytvořen předěl podpůrnou zdí terasy, v níž jsou umístěny dvě malé kašny.

Jedna vpravo, druhá vlevo, provedení shodné.  Vždy nalevo od bazénku vývod vody a po obou stranách koryto odtoku.

Zeď je součástí památkově chráněného areálu zámku a má svůj vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Zídka z režného lomového kamene s kamennou korunní římsou, ve střední části s volutami. V bočních ramenech vsazeny dvě fontánky lemované kamenným rámem s rokajovým klenákem, v ploše mušle s andělčí hlavičkou, při patě fontány kamenné lavabo.

Barokní terasa zřejmě z 1. čtvrtiny 18. století  je situovaná v horní části jižní zahrady a probíhá po celé délce zámku včetně arkádových ramen. Hrana terasní zdi se na obou koncích pravoúhle zalamuje, do jejího středu jsou vloženy dvě konklávní rampy. Rampy od sebe odděluje úsek konvexně prohnuté zdi, ve které je prolomen vchod do štoly Lučního potoka. Boční ramena ramp jsou ukončeny volutami, které zdobí motiv čabraky. Boční ramena zdí byly v rámci Bělského adaptace z let 1850-53 doplněny mramorovými nikami s předsazenými oválnými nádržkami, jejichž okraj je zdoben vejcovcem. Niky jsou osazeny mosaznými chrliči, které v podobě hlavičky putti s lasturovým vějířem v pozadí. Obě zdi jsou u paty proraženy několika kamennými odtoky. Zdi jsou vyzděné s velkých nepravidelných kusů kamene a nejsou omítané. Koruna zdiva je kryta profilovaným pískovcovým překladem.

Terasní zeď je neoddělitelnou součástí tvarově rozmanité parkové úpravy původního barokního areálu ve stylu maison de plaisance od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ze které následná romantická adaptace od Jana Bělského v letech 1850 – 53 vytvořila mimořádně cenný urbanistický komplex.

Series Navigation<< Malá kašna vlevo v terasní zdi pod schodištěm v zahradě zámku v PloskovicíchKašna v dolní (hlavní) zahradě zámku v Ploskovicích >>
Tagy