weby pro nejsevernější čechy

Kašna se sochou sokolníka v Sokolově

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Na Starém náměstí v Sokolově se v blízkosti mariánského sloupu nachází hned dvě kašny. Jednou z nich ta, na níž stojí plastika s údajným zakladatelem města.

Fotky jsou z roku 2013, ze srpna a z prosince (proto je na některých fotkách kašna zakrytá). Základní informace se lze dočíst na informační tabuli s popisem sochařské výzdoby Starého náměstí, pokud mohu soudit, jde o citaci textu z webu Památkového katalogu:

Na náměstí byla kamenná kašna instalována v roce 1717, ale pravděpodobně je staršího původu. Socha sokolníka má vročení 1674 (jedná se pravděpodobně o práci lidového autora) a také bazén kašny je podobný zámecké kašně s tritóny, která je z let 1672–1673. Kašna má osmiboký bazén zdobený psaníčky, sloup s mušlí a sochou sokolníka. Sokolník se psem u nohou a sokolem na ruce je podle pověsti zakladatelem města. Byl to chebský měšťan, který údajně založil Sokolí dvůr, z něhož povstal Sokolov (podle jiné pověsti byl zakladatelem města rytíř Sebastián, který se zde usadil po návratu z křížové výpravy). Kašna připomíná chmelařskou tradici na Sokolovsku – kolem dříku sloupu se pnou chmelové ratolesti.

Na dvou stupních umístěna kašna o osmibokém půdorysu. Jednotlivé stěny člení plastické, páskové orámování a psaníčkové křížení, v jehož středu je kruhový terč. Horní okraj profilovaný. V ose kašny je na podstavci sloup se zdobeným dříkem, levotočivým vegetabilním stonkem, ukončený mušlí. Ve středu mušle je pískovcová plastika sokolníka v životní velikosti, v dobovém kroji s příslušnými atributy. Sokola drží v pokrčené pravé ruce na úrovni hlavy. Mírně za levou nohou sedí pes.

Evidované opravy (ke třem posledním jsou na webu Památkového katalogu odkazy na restaurátorské zprávy):

1902 – obnova, kameník: Fischer Johann
1988 – restaurování (Restaurování plastiky sokolníka se sloupem a mušlí.), restaurátor: Plachý Jarmil
1994 – restaurování, restaurátor: Siegl Petr (společně s mariánským sloupem)
2007 – restaurování, restaurátor: Fiala Jiří, restaurátor: Hron Marcel

Kniha Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945 uvádí, že německá regionální literatura označuje za autora kašny Wilhelma Felsnera (1648-1731), autora mariánského sloupu. Vzhledem k dataci sochy je nejspíš autorem pouze hranolového soklu, sloupu s antikizující hlavicí a dříkem ovíjeným chmelovými úponky a také kruhové mušle na vrcholu. Oktogonální bazén kašny byl ve městě uplatňován často – nejen u kašny na nádvoří zámku, ale rovněž u další barokní kašny, která stála na náměstí směrem ke klášteru. Po roce 1900 byla demontována a přenesena do areálu kláštera.

 

Series Navigation<< Schramova (Jubilejní) kašna v SokolověKolostujova jubilejní kašna v Teplicích >>
Tagy