weby pro nejsevernější čechy

Kašna Po fajrumtu na náměstí Míru v Novém Boru

Článek je součástí seriálu Kašny, fontány, pítka, osvěžovače

Součástí náměstí Míru v Novém Boru je od roku 2018 moderní kašna, nazývaná Po fajrumtu.

Na rozdíl od nedaleké menší kašny se sochou u kruhového objezdu je historie této poměrně snadno dohledatelná:

Na hlavním náměstí v Novém Boru na Českolipsku začali dnes (20. 04. 2018) instalovat atypickou mělkou kašnu. Plastika symbolizuje to, že dvanáctitisícové město je známé zejména díky sklu. Funkční by měla být kašna do týdne, řekla dnes ČTK Lucie Chroustová, která ji navrhla společně s Gabrielou Královou.

Město vybíralo z 25 návrhů. Tento u odborné poroty vyhrál i díky jednoznačné a výrazné kompozici, která má jasný příběh – sklářský verštat z každodenní sklářské šichty. „Nám šlo o zachycení procesu výroby skla,“ uvedla Chroustová. Plastika, která připomíná otevřenou sklářskou rotační formu, se jmenuje Po fajrumtu. „To znamená po konci sklářské šichty, takže to je abstrahovaný motiv z huti,“ dodala pražská architektka.

Kašna má v průměru skoro šest metrů, stěny jsou z broušeného nerezu a dno je z betonové stěrky. Na část dna se bude ještě dávat speciální sklo. „Přes den bude jako zrcadlo a v noci bude svítit,“ uvedla Chroustová. Součástí plastiky je také dnes instalovaný 5,5 metru vysoký sloup z modřínového dřeva, který vystupuje z klidné vodní hladiny, a navazující stejně dlouhá dřevěná lavice. „Sloupy vyjadřují sklářské formy,“ řekla spoluautorka.

Instalování nové plastiky završuje rekonstrukci náměstí Míru, která začala loni v květnu a stála 24,6 milionu korun. Obnova náměstí v pátém největším městě Libereckého kraje byla prakticky hotova už před koncem loňského roku, letos se mimo plastiky dělala ještě historizující světla. Nejnákladnější položkou rekonstrukce byla obnova komunikací za téměř 16 milionů korun, přes čtyři miliony dalo město za nové osvětlení. Rekonstrukcí ale na náměstí výrazně ubylo parkovacích míst. Z předchozích 90 jich zůstala zachována přibližně polovina. Parkování už proto nebude na náměstí zdarma jako dosud, platit se za něj začne ještě letos.

O kašně se píše také v knize Památky Nového Boru. Upřesňuje se v ní, že svislá část zpodobňuje sklářskou formu a vodorovná tzv „verštat“, dřevěné pódium, na němž pracují skláři.

FB Novoborsko 16. dubna 2017:

CENTRÁLNÍ PRVEK NA NÁMĚSTÍ MÍRU BUDE VYPRÁVĚT PŘÍBĚH ZE SKLÁŘSKÉ DÍLNY

Otevřená sklářská rotační forma, která je složená z vysokého sloupu z opáleného bukového dřeva vystupujícího z klidné vodní hladiny se zrcadlem a navazující dlouhé lavice. Taková by měla být podoba centrálního prvku na náměstí Míru v Novém Boru, jež vzešla z anonymní výtvarné soutěže. Autorkami vítězného návrhu s názvem „Po fajrumtu“ jsou pražské architekty Gabriela Králová a Lucie Chroustová. Výběr hodnotící komise potvrdili svým rozhodnutím radní.

„Rada města respektovala závěr poroty a pověřila odbor rozvoje města, aby začal jednat s autorem vítězného návrhu o realizaci uměleckého díla,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.
Anonymní výtvarnou soutěž vyhlásilo město Nový Bor na sklonku loňského roku v souvislosti s naplánovanou letošní rekonstrukcí náměstí a se svými návrhy se do ní přihlásilo 25 zájemců. O vítězi rozhodovala na konci března šestičlenná porota složená z pěti nezávislých členů z řad předních českých architektů, výtvarníků a designerů, a zástupce města zastupitele Otakara Válka. Ti hodnotili anonymní návrhy pouze na základě jejich originality, kreativity celkové výtvarné a architektonické úrovně řešení v souladu se soutěžními podmínkami a vhodnosti začlenění do daného prostoru.

„Porota u vítězného návrhu ocenila jednoznačnou a výraznou kompozici, která má jasný příběh – sklářský verštat z každodenní sklářské šichty. Označila návrh za vhodný do městského veřejného prostoru, ocenila i využití vodního prvku,“ tlumočí závěr poroty vedoucí odboru rozvoje města Miroslav Jeništa, který byl zároveň sekretářem soutěže.

Porotci využili svého práva a ocenili tři nejlepší návrhy odměnami ve výši 50.000, 30.000 a 20.000 korun podle pořadí. Zároveň rozhodli o udělení odměn pro návrhy na 4. až 6. místě, jejichž autoři získají shodně po 10.000 korunách. „Autoři oceněných prací projevili vysokou míru empatie ve vztahu k řešenému území a profesní erudice ve vypracování soutěžních návrhů,“ zhodnotili ve svém závěrečném stanovisku.

Návrhy si bude moci prohlédnout i veřejnost, aktuálně se připravuje jejich výstava v Navrátilově síni.

Nový Bor plánuje zahájit rekonstrukci náměstí Míru letos v létě v rámci závěrečné etapy obnovy historického středu města. Centrální náměstí se podle schválené studie změní z dnešní odstavné parkovací plochy na odpočinkové místo s lavičkami a vzrostlými stromy. Úbytek parkovacích míst nahradí nové parkoviště na křižovatce ulic T. G. M. a Wolkerovy, s jehož výstavbou se počítá v nejbližších měsících v souvislosti se zahájením I. etapy regenerace sídliště Husova – Jiráskova. Obě akce si vyžádají odhadem 25 milionů korun. V rámci revitalizace historického jádra v předchozích letech již změnil podobu parčík před radnicí, rekonstruovala se Kalinova ulice a rovněž lokalita před tzv. Lužickými domky. Výslednou podobu a citlivý přístup ocenila odborná porota druhým místem v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2015 i 2016.

VÍTĚZNÝ NÁVRH: PO FAJRUMTU – Gabriela Králová, Lucie Chroustová (Praha)

Těžiště náměstí se přeměňuje v okamžik konce pracovní doby sklářů (fajrumt). Předimenzovaná rotační forma jakoby před malou chvílí byla rozevřena a výsledné dílo právě odňato. I když není přítomné, můžeme si ho představit na základě jeho negativu. Již samotná forma je tvůrčím projevem, sklo je pak jejím obtiskem. Kompozice horizontální a vertikální části formy se odrážejí na vodní hladině a vnitřní organický reliéf je tak dvakrát jiným způsobem doplněn do uzavřeného tvaru. Její vztyčená polovina dává vzniknout sloupu – elementu již z dálky označujícímu pomyslný střed náměstí. Druhá polovina formy tvoří horizontálu – lavici, prvek měřítkově se odkazující k člověku.

Dřevo, voda, oheň a kov – to jsou komplementární materiály užívané tradičně ve sklářství a i v tomto případě formují dílo uprostřed náměstí. Jejich prostřednictvím je vyjádřeno živelné pozadí procesu vzniku skla.

Tak jako sklářský slang kontrastuje s křehkostí a jemností skla. Také kompozice ohněm opracovaného sloupu a lavice přichází do styku s klidnou vodní hladinou. Ta v druhém plánu skrývá relikt procesu tvorby skla – geometrizovaný zapomenutý střep, co se občas zablýskne, když k němu přijdeme blíže. Celá kompozice se proměňuje v čase i počasí a také pohybem kolemjdoucího v prostoru. Není do sebe uzavřenou formou, ale přináší smyslově bohaté prostředí vybízející k interakci.

Scéna z „verštatu“ z každodenní sklářské šichty je námětem přeneseným do těžiště náměstí Míru v Novém Boru. Vytváří jeho identitu a otevřený příběh.

Den – Přes den vidíme klidnou vodní hladinu s kompozicí vertikály a horizontály. Až když se přiblížíme, objeví se zrcadlo na dně kašny.

Noc – Do noci září měsíc a vnitřní reliéf dřevěných forem.

Materiál – lavice a sloup z opáleného černého buku

Dlažba – žulová mozaika

Měsíc pod hladinou – sklo – zrcadlo

Na tomtéž FB po letech zjišťování reakcí místních nevyznělo příliš kladně:

Series Navigation<< Kašna na náměstí Míru v Jablonném v PodještědíKašna se sochou rybáře na Tyršově náměstí v Novém Boru >>
Tagy